Kiến thức công nghệ thông tin chuyên sâu

Học Công nghệ Thông tin để làm gì? Áp dụng việc học này cho tất cả các ngành nghề khác được hem?

Học để 1 ngày nào đó bạn mở công ty riêng chứ không chỉ để xin việc

Tự học Digital Marketing

Digital marketing nhìn từ quảng cáo trên Facebook

Tăng lượt truy cập website bằng cách quảng cáo trên facebook

Các bài viết kĩ thuật về công nghệ thông tin

Linux container được Google sử dụng bao nhiêu lần để đóng gói phần mềm, ứng dụng?

Nâng cấp Laptop RAM 32GB để làm các khóa học lập trình thực chiến

Laptop 64GB RAM Cấu hình chi tiết nhìn từ CPU-Z – Phần 1

Laptop 64GB RAM để làm các khóa học công nghệ thông tin chuyên sâu

Cài Oracle database 21c tự động bằng SQL script

bookworm-slim bookworm container image khác gì nhau?

Oracle Linux slim container và Oracle Linux container khác gì nhau?

Ansible Inventory có cần đặt tên group theo qui tắc nào không?

Ansible Galaxy bị lỗi gì vậy khi cài Ansible collections trên Ubuntu Server 22.04 LTS?

Phản ứng oxi hóa khử Redox và Redox OS Hệ điều hành như Unix viết bằng ngôn ngữ lập trình Rust

Bài tập Linux hay bài tập Docker container hay bài tập DevOps?

Bài tập DevOps hay bài tập Docker container hay bài tập Linux?

Học chủ động để cài Alpine Linux tự động 100%

Học DevOps học Docker container học Linux 1 cách hiệu quả nhất

Tự học Linux sao cho hiệu quả nhất

busybox đã thâm căn cố đế trong Alpine Linux như thế lào?

Alpine Linux container được các phần mềm nào đóng gói dạng container xài?

Cài K8S bằng Kubespray thì Worker node cần bao nhiêu RAM?

Cài K8S Cluster bằng Kubespray thì Control plane node hay Master node cần bao nhiêu RAM?

IT System Automation 100% là dễ hay khó nếu nhìn từ NAT Network của VMware Workstation 17 Pro

RHEL clones Rocky Linux ngày ấy bây giờ ra sao?

Biến thể của RHEL RHEL derivatives AlmaLinux ngày ấy bây giờ ra sao?

Đóng gói hệ điều hành Linux có được tiền bạc gì không?

CentOS 7 CentOS 8 Stream CentOS 9 Stream là gì?

Oracle Database Automation Lab – Cài Oracle Database 21c tự động 100%

Bash shell và bash script khác gì nhau?

Linux kernel được nén kiểu gì? Phần 1

Linux kernel được nén kiểu gì? Phần 2

Linux kernel được giải nén bằng công cụ gì?

Compile Linux kernel mất bao nhiêu thời gian?

Biên dịch nhân Linux để làm gì?

Linux kernel configuration được biên dịch ở dạng module rời gắn vào Linux kernel được trên Ubuntu Server 22.04

Ngôn ngữ lập trình Perl có cần để biên dịch Linux kernel hem?

Compile Linux kernel cho Rocky Linux 9 trên máy ảo VMware Workstation

Alpine Linux có Linux kernel config khác gì với Red Hat Enterprise Linux – Ubuntu – Debian?

Little Endian và Big Endian trên hệ điều hành Linux

Loadable kernel module hay Linux kernel module built-in

oracle-database-preinstall-21c viết những gì?

rpm repository có còn ai xài nữa không?

microdnf trên Red Hat Enterprise Linux để làm gì?

yum repository hay dnf repository hay rpm repository?

Dịch vụ rc.local của systemd trên Linux VPS có gì vui?

make help để biết biên dịch Linux kernel từ A tới Á

Linux file permissions kết hợp lập trình Bash shell thực chiến để thực hành

Phân quyền trên Linux hay lập trình Bash shell thực chiến bằng 2 cách

Bài tập lập trình Bash shell thực chiến cho bạn

Ngôn ngữ lập trình nào viết ra Linux kernel?

Microcode là gì và được biên dịch trong Linux kernel như thế nào?

sfoccount lấy cảm hứng từ sloccount

Linux kernel parameter nằm trong Linux kernel

Linux kernel module được nén kiểu gì khi biên dịch nhân Linux?

Linux kernel module trên Rocky Linux 9 và Ubuntu Server 22.04 có gì khác nhau?

Linux file types – Lập trình bash shell liệt kê 7 loại file trên Linux

Lập trình C trên Linux để liệt kê 7 loại file có trên Linux

Lập trình PowerShell thực chiến

Photon OS Hệ điều hành Linux của VMware để làm gì?

RPM Package Manager được hệ điều hành Linux nào xài?

Disk partition của Photon OS chạy vCenter Server 8 như phòng trọ Sleep box á

Amazon Linux có phải là biến thể của Fedora?

Amazon Linux chạy trên VMware Workstation môi trường on premises được không?

Đóng gói phần mềm bằng RPM có quan trọng không?

Cài Webmin nhìn từ bash script setup-repos.sh

Bài tập lập trình Linux bằng Bash shell

84 lệnh Linux trong util-linux đã đủ cho ai yêu thích lệnh Linux chưa?

Tự học Linux bằng 105 lệnh Linux trong coreutils

Lập trình nhúng trên Linux có cần busybox?

Lệnh Linux trong util-linux của Ubuntu Server và Red Hat Enterprise Linux khác gì nhau?

Ash shell vẫn đang xài tốt trên Alpine Linux

Almquist shell trên CentOS 5

How does Docker work?

Linux network ngày xưa là net-tools có bao nhiêu lệnh?

Linux networking bây xưa là iproute2 có bao nhiêu lệnh?

Lệnh Linux quản lí user group

Debian Almquist Shell có gì hay hơn Bash shell?

Linux man page có bao nhiêu phím tắt?

nano editor có bao nhiêu phím tắt?

Bài tập DevOps hay bài tập lập trình Bash shell thực chiến?

Quản lí tiến trình trên Linux có những lệnh nào?

Linux man page đọc ở dạng pdf cho cuộc đời dễ dàng hơn

Linux kernel man page trên Rocky Linux 9 và Ubuntu 22.04 khác gì nhau?

Các port mạng của các dịch vụ mạng thông dụng

Linux file systems trên Ubuntu Server và Rocky Linux khác gì nhau và khác gì với Filesystem Hierarchy Standard?

Password hashing từ hình ảnh minh họa tới thực tế khách quan

Ansible automation có bao nhiêu lệnh?

Proxmox VE 8 xài Linux kernel khác Debian 12 như thế nào?

Lập trình build Oracle Linux Automation Manager 2 từ số 0 chạy tự động 100%

umask và Linux file permission từ lí luận tới thực tiễn rồi tới lập trình Bash shell thực chiến

Dash shell và Bash shell ai nhanh hơn ai?

initramfs có cần thiết khi khởi động hệ điều hành Linux không?

Học lập trình nhúng trên Linux có cần học busybox không?

Tại sao VMware ESXi 8 xài BusyBox mà không phải là Bash shell mới nhất?

Biên dịch Linux kernel mới nhất để bật chức năng IKCONFIG lên sao cho tối ưu về thời gian biên dịch

extract-ikconfig có chạy được trên AlpineLinux xài Busybox không?

VMware ESXi 8 vẫn đang xài Busybox với Ash shell – Unix shell của 34 năm trước

AWS EC2 miễn phí xài Xen hypervisor phải không?

AWS EC2 xài Nitro System là KVM hypervisor phải không?

Quá trình khởi động Linux nhìn từ Linux kernel vmlinuz tự giải nén thành vmlinux

namespaces trong Linux kernel để chạy được Podman container hay Docker container – phần 1

namespaces trong Linux kernel để chạy được Podman container hay Docker container – phần 2

Linux firmware và câu hỏi hệ điều hành Linux có phải là mã nguồn mở 100% không?

PostgreSQL Container Image do Red Hat đóng gói và Docker đóng gói – Bạn chọn cái nào?

PosgreSQL giám sát hoạt động của Linux bằng PosgreSQL extension system_stats

Ansible AWX RBAC để làm gì?

Build Ansible AWX trên AWS, GCP, Microsoft Azure, Alibaba Cloud để kiếm tiền

Build Kubernetes cluster bằng Kubespray trên Ubuntu Server và Rocky Linux có gì khác nhau?

INS-08101 supportedOSCheck Oracle database 21c có cài được trên AlmaLinux 9 hem?

SQL Developer có Data Guard để coi

Oracle dabase 21c cấu hình Huge page bị lỗi memlock vì đâu nên nỗi?

Cấu hình Oracle database 21c xài huge page tự động 100%

oraenv để làm gì trong Oracle database

Góc ngôn ngữ

Mi nhon là gì?

Tin tức an toàn thông tin

Học an toàn thông tin từ 1 bài báo