Lập trình PowerShell thực chiến

Con Hến loại to – Hình minh họa

Thịt hến luộc – Hình minh họa

Lập trình Powershell thực chiến để giải tiếp bài toán này đã được viết bằng Bash shell.

Phần lớn các máy tính cá nhân đều chạy hệ điều hành Windows nên để không phải cài đặt thêm các ngôn ngữ lập trình khác như C, Python, PHP, Perl, Java, Golang, Rust… thì xài Powershell là nhanh, gọn, lẹ nhứt.

PowerShell trên Windows rất mạnh mẽ và lập trình được rất nhiều thứ lập trình Bash shell trên Linux.

Viết chương trình tên batch_rename.ps1 để thêm các kí tự ngẫu nhiên vào cuối tên file bằng PowerShell trên Windows.