Học lập trình thực chiến, chuyên sâu

Tiết kiệm tiền bạc, thời gian, sức khỏe cho người học

Tiền bạc

Học phí rẻ hơn
Chất lượng hơn

Thời gian

Rõ ràng, dễ hiểu
Nội dung chuyên sâu

Sức khỏe

Đi thẳng vào vấn đề
Học nhanh gọn lẹ

Hổng bán nữa

Vagrant Automation LAB – Tự động 100%

Mua khóa học

Nghỉ bán òi

Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100%

Mua khóa học

Đã cho về vườn

Build K8S Cluster bằng Kubespray – Lập trình tự động 100%

Mua khóa học

Đã dừng, quá mệt òi

Lập trình Bash Shell thực chiến cho Dev – DevOps – DevSecOps… – Học Online hàng tháng bằng Google Meet

Mua khóa học

Đã dừng, quá mệt òi

Lập trình Bash Shell thực chiến cho Dev – DevOps – DevSecOps – System Engineer – DBA… nội dung mới nhất ở đây

Mua khóa học

900,000 VNĐ

DevOps thực chiến – Ansible automation platform thực chiến

Mua khóa học