Học lập trình thực chiến, chuyên sâu

Tiết kiệm tiền bạc, thời gian, sức khỏe cho người học

Tiền bạc

Học phí rẻ hơn
Chất lượng hơn

Thời gian

Rõ ràng, dễ hiểu
Nội dung chuyên sâu

Sức khỏe

Đi thẳng vào vấn đề
Học nhanh gọn lẹ

300,000 VNĐ *

Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100%

Mua khóa học

500,000 VNĐ

Build K8S Cluster bằng Kubespray – Lập trình tự động 100%

Mua khóa học

4,000,000 VNĐ

Lập trình Bash Shell thực chiến cho Dev – DevOps – DevSecOps… – Học Online hàng tháng bằng Google Meet

Mua khóa học