microdnf trên Red Hat Enterprise Linux để làm gì?

Cá Atlantic Needlefish

Red Hat Enterprise Linux hay RHEL xài công cụ quản lí gói là rpm làm backend và yum hay dnf làm frontend.

dnf còn gọi là yum v4 vì được viết lại để chạy nhanh hơn và tốn ít RAM hơn yum.

Trong môi trường giả lập OS tối thiểu của Container Image thì những thứ gì không cần thiết sẽ được bỏ đi.

microdnf là phiên bản mi nhon nhất có thể của dnf để nhét vào cục Container Image càng nhỏ càng tốt.

microdnf được tút tát lại để nhỏ gọn hơn so với dnf trên hệ điều hành RHEL hoàn chỉnh chạy trên máy ảo hoặc máy vật lí.

microdnf cũng như dnf là công cụ để cài các phần mềm đóng gói bằng rpm trong môi trường Container image.

Giới thiệu về microdnf trên Github bằng tiếng Tây như sau:

microdnf is a minimal dnf for mostly Docker containers that uses libdnf and hence doesn’t require Python.

microdnf project was inspired by and derived from micro-yuminst.

https://github.com/rpm-software-management/microdnf