Compile Linux kernel cho Rocky Linux 9 trên máy ảo VMware Workstation

Bánh tráng phơi sương ăn kèm các loại rau rừng, tôm, thịt, cá kèo – Đặc sản bánh tráng Trảng Bàng Tây Ninh.

Bánh tráng Trảng Bàng ngon nhất nằm ở các loại rau rừng ăn kèm.

Gỏi cuốn tôm ăn kèm nước chấm

Gỏi cuốn tôm thịt ăn kèm nước chấm.

Ăn bánh tét thì ai cũng ăn cả bánh lẫn nhân bánh mới thấy ngon, thấy đầy đủ. Ăn bánh trả tiền thì rất nếu bạn nhiều tiền.

Nhưng nếu bạn không có nhiều tiền mà lại muốn ăn nhiều thì bạn phải tự mua đồ về tự nấu nướng để ăn cho rẻ.

Nếu nấu ăn ngon bạn có thể mở quán ăn để bán lấy tiền.

Học Linux hay học Khoa học máy tính hay học Công nghệ Phần mềm hay IT khỉ gió gì đó thì bạn nên học Linux cả vỏ (shell) lẫn ruột (kernel) để biết thực sự phần cứng và phần mềm hoạt động kiểu gì.

Học DevOps lại càng không thể thiếu món lập trình bash shell viết cực kì phức tạp để tạo ra cục conainer image tối ưu mà xài.

Linux kernel không bằng miếng bánh tét, hay bánh chưng vì nó không thể bẻ ra ăn được.

Vì vậy học Linux cho ra ngô ra khoai theo đúng nghĩa đen là để ăn được hoặc bán được lại càng đòi hỏi người học phải bỏ nhiều thời gian, tiền bạc, công sức ra để đạt được điều này.

Học Công nghệ thông tin chuyên sâu để làm ra nhiều thứ bạn muốn chứ hổng phải chỉ để xài vì xài công cụ, phần mềm không khó hơn ăn bánh đâu.

LAB Compile Linux kernel tối ưu – Thời gian biên dịch dưới 5 phút

Bài tập Linux kernel thêm cho các bạn là chỉnh sửa lại cách biên dịch Linux kernel để vmlinuz nhỏ hơn vmlinuz của Rocky Linux 9

  compile: Thời gian bắt đầu biên dịch + xong phim
  compile:
  compile: Thời gian bắt đầu: Sun Dec 24 04:23:05 PM UTC 2023
  compile: Thời gian kết thúc: Sun Dec 24 04:27:18 PM UTC 2023
  compile:
  compile: vmlinuz mới biên dịch nặng bi nhiu?
  compile:
  compile: total 102M
  compile: -rw-r--r--. 1 root root 215K Nov 8 17:47 config-5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64
  compile: drwx------. 3 root root 16K Jan 1 1970 efi
  compile: drwx------. 5 root root  79 Dec 24 16:24 grub2
  compile: -rw-------. 1 root root 33M Nov 13 16:34 initramfs-5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64.img
  compile: -rw-------. 1 root root 27M Dec 24 16:27 initramfs-6.6.7.img
  compile: drwxr-xr-x. 3 root root  21 Nov 13 16:32 loader
  compile: lrwxrwxrwx. 1 root root  51 Nov 13 16:32 symvers-5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64.gz -> /lib/modules/5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64/symvers.gz
  compile: lrwxrwxrwx. 1 root root  22 Dec 24 16:27 System.map -> /boot/System.map-6.6.7
  compile: -rw-------. 1 root root 8.1M Nov 8 17:47 System.map-5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64
  compile: -rw-r--r--. 1 root root 7.7M Dec 24 16:27 System.map-6.6.7
  compile: lrwxrwxrwx. 1 root root  19 Dec 24 16:27 vmlinuz -> /boot/vmlinuz-6.6.7
  compile: -rwxr-xr-x. 1 root root 13M Nov 8 17:47 vmlinuz-5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64
  compile: -rw-r--r--. 1 root root 14M Dec 24 16:27 vmlinuz-6.6.7
  compile:
  compile: DevSecOps.Edu.VN mần cái này

CaytreOS là tên Linux kernel mới chúng tôi đặt ra để khuyến khích tinh thần làm ra hệ điều hành để phát triển công nghệ lỗi Linux để làm cơ sở hạ tầng cho các cloud Việt cạnh tranh với cloud nước ngoài.

CâytreOS cũng được vì Linux kernel có hỗ trợ Unicode mặc dù không phải 100%.

uname -a
CâyTreOS DevSecOps-Edu-VN 6.6.7 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun Dec 24 16:26:54 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

cat /etc/os-release
NAME="Rocky Linux"
VERSION="9.3 (Blue Onyx)"
ID="rocky"
ID_LIKE="rhel centos fedora"
VERSION_ID="9.3"
PLATFORM_ID="platform:el9"
PRETTY_NAME="Rocky Linux 9.3 (Blue Onyx)"
ANSI_COLOR="0;32"
LOGO="fedora-logo-icon"
CPE_NAME="cpe:/o:rocky:rocky:9::baseos"
HOME_URL="https://rockylinux.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.rockylinux.org/"
SUPPORT_END="2032-05-31"
ROCKY_SUPPORT_PRODUCT="Rocky-Linux-9"
ROCKY_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.3"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="Rocky Linux"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.3"