Học lập trình nhúng trên Linux có cần học busybox không?

Hệ thống nhúng thường ở dạng tất cả nằm trên 1 bo mạch, Tây gọi là SOC – System On Chip.

Các hệ thống nhúng với tài nguyên CPU, bộ nhớ, đĩa cứng rất hạn chế thường phải nấu nướng lại hệ điều hành Linux sao cho thật nhỏ gọn, mình dây nhất có thể.

Học lập trình nhúng trên Linux để làm ra sản phẩm không chỉ có lập trình C gọi tới các hàm được cung cấp sẵn khi mua phần cứng mà bạn phải nấu nướng lại Linux để chạy ngon lành cành đào.

busybox ra đời năm 1999 với thiết kế ban đầu là tạo ra 1 file chạy nhỏ gọn, duy nhất chứa tất cả các lệnh cần thiết cho 1 hệ điều hành Linux chạy hệ thống nhúng.

systemd ra đời sau này để thay thế SysVinit còn phức tạp, nặng nề, cồng kềnh hơn nên càng không thích hợp để thay thế Busybox.

Busybox lấy ý tưởng từ Linux kernel và tạo ra 1 giao diện người dùng y chang như Linux kernel để dễ dàng chọn lệnh này, lệnh kia để xài.

Busybox 1.36.1 Configuration sẽ như này

Trong Archival Utilities của Busybox sẽ như này