How does Docker work hay Docker hoạt động như thế nào?

Docker hoạt động như thế nào?

Docker đóng gói các phần mềm, ứng dụng thành dạng container có nhiều thuận tiện hơn so với trước đây là đóng gói bằng rpm trên dòng Red Hat và deb trên dòng Debian hay apk trên Alpine Linux.

Chú ý cách đóng gói bằng rpm, deb, apk vẫn đang xài tốt và Docker phải cần đến 3 ông này để build thành Container image.

Nói cách khác Docker container image là cách đóng gói lớp bên trên nhờ vào 3 ông này lớp bên dưới.

Container image là container ở dạng mẫu (template) chỉ để đọc (read only).

Từ Container image tạo ra nhiều Container có khả năng đọc và ghi dữ liệu (read write) để bên trong container đó.

Do Container khi bị dừng hoạt động (stop/kill) sẽ mất hết dữ liệu đã tạo ra trước đó nên cần gắn (mount) thư mục chứa dữ liệu trong Container ra máy cài Docker (Docker host) từ đó đẻ ra khái niệm Docker volume.

Các container giao tiếp với nhau và với Docker host bằng mạng từ đó đẻ ra khái niệm Docker network.

Sau khi đóng gói (build) phần mềm, ứng dụng thành Container image thì cần quăng lên chỗ nào đó để chứa nó từ đó đẻ ra khái niệm Docker Registry.

Chúng tôi bổ sung thêm thông tin cụ thể để bạn làm việc kĩ thuật với nó thay vì chỉ biết chung chung về cách nó hoạt động như hình trên.

Chúng tôi là những người rất rành kĩ thuật và hiểu rõ DevOps, Linux Container, Linux kernel, Linux OS, Database, Web Application 1 cách chuyên sâu, thực chiến.

Chào mừng các bạn đến với các khóa học công nghệ thông tin chuyên sâu của chúng tôi.