Little Endian và Big Endian trên hệ điều hành Linux

Hột vịt lộn món ăn ngon bổ rẻ, phổ biến ở Việt Nam.

Little Endian hay Big Endian được gọi chung là Endianness là cách lưu trữ các byte theo thứ tự từ trái qua phải hay từ phải qua trái lấy cảm hứng từ cách đập trứng để ăn ở phần đầu nhỏ hay ở phần đầu bự.

Khi ăn hột vịt lộn bạn đập trứng để bóc vỏ ở phần đầu nhỏ hay ở phần đầu bự?

Big Endian là cách lưu dữ liệu từ trái qua phải bắt đầu bằng byte có ý nghĩa nhất (Most Significant Byte – MSB).

Big Endian = 0x06 0xc1

Little Endian là cách lưu dữ liệu từ phải qua trái bắt đầu bằng byte ít có ý nghĩa nhất (Least Significant Byte – LSB).

Little Endian = 0xc1 0x06

Điển tích điển cố về big endian và little endian bằng tiếng Ăng Lê

The novel further describes an intra-Lilliputian quarrel over the practice of breaking eggs. Traditionally, Lilliputians broke boiled eggs on the larger end; a few generations ago, an Emperor of Lilliput, the Present Emperor’s great-grandfather, had decreed that all eggs be broken on the smaller end after his son cut himself breaking the egg on the larger end. The differences between Big-Endians (those who broke their eggs at the larger end) and Little-Endians had given rise to “six rebellions… wherein one Emperor lost his life, and another his crown”. The Lilliputian religion says an egg should be broken on the convenient end, which is now interpreted by the Lilliputians as the smaller end. The Big-Endians gained favour in Blefuscu.

Excerpt of story from wiki Lilliput and Blefuscu

Liliputian

A diminutive man or woman: from Gulliver’s Travels, written by Dean Swift, where an imaginary kingdom of dwarfs of that name is described.

Definition taken from The 1811 Dictionary of the Vulgar Tongue, originally by Francis Grose.


Little Endian và Big Endian có liên quan gì đến lập trình bash shell trên Linux không?

Mời bạn mua khóa học Lập trình bash shell chuyên sâu cho Dev, DevOps, DevSecOps sẽ rõ.

Chỉ khi nào nhảy vào làm bạn mới thấy ý nghĩa của các kiến thức máy tính này còn không chúng chỉ là những thứ rời rạc nhau, chả cần thiết, biết cũng được, hổng biết cũng chẳng sao, rồi sau đó biến mất khỏi đầu óc mình sau 7749 ngày.

Coi trên Linux là Little Endian hay Big Endian thì có lệnh lscpu

AlmaLinux 9 là Little Endian

cat /etc/os-release
NAME="AlmaLinux"
VERSION="9.3 (Shamrock Pampas Cat)"
ID="almalinux"
ID_LIKE="rhel centos fedora"
VERSION_ID="9.3"
PLATFORM_ID="platform:el9"
PRETTY_NAME="AlmaLinux 9.3 (Shamrock Pampas Cat)"
ANSI_COLOR="0;34"
LOGO="fedora-logo-icon"
CPE_NAME="cpe:/o:almalinux:almalinux:9::baseos"
HOME_URL="https://almalinux.org/"
DOCUMENTATION_URL="https://wiki.almalinux.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.almalinux.org/"

ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT="AlmaLinux-9"
ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT_VERSION="9.3"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="AlmaLinux"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.3"

lscpu
Architecture:      x86_64
 CPU op-mode(s):    32-bit, 64-bit
 Address sizes:     45 bits physical, 48 bits virtual
 Byte Order:      Little Endian
CPU(s):         4
 On-line CPU(s) list:  0-3
Vendor ID:        GenuineIntel
 BIOS Vendor ID:    GenuineIntel
 Model name:      11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz
  BIOS Model name:   11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz
  CPU family:     6
  Model:        141
  Thread(s) per core: 1
  Core(s) per socket: 4
  Socket(s):      1
  Stepping:      1
  BogoMIPS:      4608.00
  Flags:        fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscal
             l nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_kn
             own_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx
             f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase ts
             c_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd
             sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes
             vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid movdiri movdir64b fsrm avx512_vp2intersect md_cle
             ar flush_l1d arch_capabilities
Virtualization features:
 Hypervisor vendor:   VMware
 Virtualization type:  full
Caches (sum of all):
 L1d:          192 KiB (4 instances)
 L1i:          128 KiB (4 instances)
 L2:          5 MiB (4 instances)
 L3:          24 MiB (1 instance)
NUMA:
 NUMA node(s):     1
 NUMA node0 CPU(s):   0-3
Vulnerabilities:
 Gather data sampling: Unknown: Dependent on hypervisor status
 Itlb multihit:     KVM: Mitigation: VMX unsupported
 L1tf:         Not affected
 Mds:          Not affected
 Meltdown:       Not affected
 Mmio stale data:    Not affected
 Retbleed:       Not affected
 Spec store bypass:   Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
 Spectre v1:      Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
 Spectre v2:      Mitigation; Enhanced / Automatic IBRS, IBPB conditional, RSB filling, PBRSB-eIBRS SW sequence
 Srbds:         Not affected
 Tsx async abort:    Not affected

Little Endian cũng trên Ubuntu Server 22.04

cat /etc/os-release 
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.3 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
VERSION="22.04.3 LTS (Jammy Jellyfish)"
VERSION_CODENAME=jammy
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=jammy

lscpu 
Architecture:      x86_64
 CPU op-mode(s):    32-bit, 64-bit
 Address sizes:     45 bits physical, 48 bits virtual
 Byte Order:      Little Endian
CPU(s):         4
 On-line CPU(s) list:  0-3
Vendor ID:        GenuineIntel
 Model name:      11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz
  CPU family:     6
  Model:        141
  Thread(s) per core: 1
  Core(s) per socket: 4
  Socket(s):      1
  Stepping:      1
  BogoMIPS:      4608.00
  Flags:        fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant
             _tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2api
             c movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enh
             anced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512
             bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_
             vpopcntdq rdpid movdiri movdir64b fsrm avx512_vp2intersect md_clear flush_l1d arch_capabilities
Virtualization features: 
 Hypervisor vendor:   VMware
 Virtualization type:  full
Caches (sum of all):   
 L1d:          192 KiB (4 instances)
 L1i:          128 KiB (4 instances)
 L2:          5 MiB (4 instances)
 L3:          24 MiB (1 instance)
NUMA:          
 NUMA node(s):     1
 NUMA node0 CPU(s):   0-3
Vulnerabilities:     
 Gather data sampling: Unknown: Dependent on hypervisor status
 Itlb multihit:     KVM: Mitigation: VMX unsupported
 L1tf:         Not affected
 Mds:          Not affected
 Meltdown:       Not affected
 Mmio stale data:    Not affected
 Retbleed:       Not affected
 Spec rstack overflow: Not affected
 Spec store bypass:   Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
 Spectre v1:      Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
 Spectre v2:      Mitigation; Enhanced IBRS, IBPB conditional, RSB filling, PBRSB-eIBRS SW sequence
 Srbds:         Not affected
 Tsx async abort:    Not affected