Học DevOps học Docker container học Linux 1 cách hiệu quả nhất

docker images
REPOSITORY  TAG       IMAGE ID    CREATED    SIZE
debian    bookworm-slim  31d5e503c34f  2 days ago  74.8MB
debian    bookworm    0ce03c8a15ec  2 days ago  117MB
alpine    latest     8ca4688f4f35  7 weeks ago  7.34MB

Alpine Linux container có dung lượng rất nhỏ chỉ 7.34M

Alpine Linux container khác gì bookworm-slim container mà dung lượng chênh lệch tới 67M

Bài tập Docker thực chiến hay bài tập DevOps thực chiến hay bài tập Linux thực chiến này dành cho các bạn nếu thích

Bạn đã học Linux ở các trung tâm trong nước và ngoài nước?

Bạn đã mua nhiều khóa học Linux, khóa học DevOps trên các trang nước ngoài tốn nhiều USD?

Bạn đã thi đậu các chứng chỉ Linux như Linux+, LPI, RHCE, LFCS… tốn nhiều $$$?

Bạn đã thi đậu các chứng chỉ DevOps như CKA, CKAD… tốn nhiều USD?

Ở đây chúng tôi không bán bằng cấp công nghệ thông tin, chứng chỉ công nghệ thông tin.

Chúng tôi chỉ bán các khóa học công nghệ thông tin chuyên sâu giá rẻ.

Nếu bạn muốn học công nghệ thông tin chuyên sâu thì hãy mua học ngay và luôn.

Bạn là sinh viên học ngành công nghệ thông tin thì những kiến thức này quan trọng hơn các bằng cấp trên.

Bạn đang đi làm công nghệ thông tin muốn đi sâu vào mảng này thì những kiến thức này quan trọng hơn các bằng cấp trên.

Chúng tôi làm các khóa học này bằng đam mê, nếu không có đam mê sẽ không có những nội dung học này.

Build Docker container image tối ưu