Các khóa học IT chuyên sâu

Hổng bán nữa

Vagrant Automation LAB – Tự động 100%

Mua khóa học

Nghỉ bán òi

Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100%

Mua khóa học

Đã cho về vườn

Build K8S Cluster bằng Kubespray – Lập trình tự động 100%

Mua khóa học

8,000,000 VNĐ

Lập trình Bash Shell thực chiến cho Dev – DevOps – DevSecOps… – Học Online hàng tháng bằng Google Meet

Mua khóa học

8,000,000 VNĐ

Lập trình Bash Shell thực chiến cho Dev – DevOps – DevSecOps – System Engineer – DBA… nội dung mới nhất ở đây

Mua khóa học