Build Kubernetes cluster bằng Kubespray trên Ubuntu Server và Rocky Linux có gì khác nhau?

Kubespray là 1 công cụ viết bằng Ansible automation để build k8s cluster tự động.

Kubespray ra đời cũng là động lực để thúc đẩy Ansible automation trở nên thực chiến hơn.

Quá trình viết ra Kubespray để cài đặt Kubernetes cluster có thể phát sinh nhiều vấn đề, nhiều chức năng mà Ansible chưa có thì sẽ là yêu cầu quan trọng, cần thiết để Ansible cải thiện chính mình.

Hiện tại Kubespray hỗ trợ cài Kubernetes trên khá nhiều hệ điều hành Linux như Oracle Linux, AlmaLinux, Rocky Linux, Debian, Ubuntu…

Trong bài lab mà chúng tôi gọi là Kubespray K8S Automation LAB của khóa học lập trình Bash shell chuyên sâu cho Dev DevOps DevSecOps, DBA chúng tôi sẽ thực hiện cài Kubernetes cluster bằng Kubespray trên cả Ubuntu Server và Rocky Linux tự động 100%.

Kubernetes cluster phiên bản mới nhất là 1.29.3 cài bằng Kubespray mới nhất lấy từ Github trên Rocky Linux 9.3.

Kubernetes cluster phiên bản mới nhất là 1.29.3 cài bằng Kubespray mới nhất lấy từ Github trên Ubuntu Server 22.04.

Chú ý thời gian cài K8S nhanh hay chậm tùy thuộc việc bạn cài nhiều hay ít chức năng của K8S và có 1 số cách để tăng tốc độ cài K8S nếu bạn hiểu nhiều thứ về Linux, Ansible…

K8S dashboard web login như hình

K8S dashboard workload status như hình

Hình K8S dashboard Daemon Sets

Hình Kubernetes dashboard deployments

Hình kubernetes dashboard pods

Hình kubernetes dashboard replica sets

Bài tập DevOps về K8S cho bạn là cài K8S bằng Kubespray mới nhất trên Rocky Linux 9 và Ubuntu Server 22.04 khác gì nhau?

Lập trình để tạo ra 1 hệ thống chạy tự động 100% không dễ dàng chút nào.

Các hãng phần mềm lớn trên thế giới như Red Hat, SUSE, Oracle, Google, Mircosoft, AWS… cũng chỉ đóng gói phần mềm theo 1 phiên bản đã phát hành, sau đó 1 thời gian mới nâng cấp lên 1 phiên bản nhỏ (minor) của phiên bản chính (major).

Để khóa học lập trình chuyên sâu này thành lập trình thực chiến, chúng ta sẽ build k8s cluster mới nhất bằng kubespray mới nhất để tăng hiểu biết và cả thử thách cho người dạy lẫn người học.

Học sớm, làm sớm, thành công sớm. Học trễ thì con đường nghề nghiệp càng trễ và cũng kéo theo nhiều thứ khác trễ luôn.

Cái nghề này nó k chờ đợi bạn đâu, ai làm việc với nó sẽ biết. Còn chờ gì nữa mà không đăng kí học liền các bạn ơi.