rpm repository có còn ai xài nữa không?

rpm repository có còn ai xài nữa không? Ngắn gọn là có.

Rất nhiều phần mềm, ứng dụng đang đóng gói theo định dạng rpm để xài và không có nhu cầu đóng gói thành dạng Container image.

Nói cách khác

Phần mềm, ứng dụng được đóng gói theo rpm vẫn đang xài phổ biến trên thế giới thậm chí không có không được.

Khi đóng gói phần mềm, ứng dụng ở dạng container cũng phải xài đến rpm repository nếu build container image trên dòng RHEL.

Để có câu trả lời chắc chắn cho việc dnf repository có ai sử dụng nữa không chúng ta hãy xem qua.

Kubernetes là phần mềm DevOps cần phải được đóng gói thành rpm để cài trên máy ảo, máy vật lí chạy RHEL và các bản RHEL derivatives hay RHEL clones.

rpm repository của Kubernetes

https://kubernetes.io/blog/2023/08/15/pkgs-k8s-io-introduction/

Docker là phần mềm cũng phải được đóng gói thành rpm để cài trên dòng RHEL hoặc các bản RHEL derivatives, RHEL clones.

rpm repository của Docker.

https://download.docker.com/linux/rhel/

rpm repository của Nginx.

https://nginx.org/packages/rhel/

rpm repository của MariaDB.

https://mirror.mariadb.org/yum/

rpm repository của MySQL.

http://repo.mysql.com/yum/mysql-8.0-community/el/

rpm repository của PostgreSQL.

https://yum.postgresql.org/

Chi tiết kĩ thuật về rpm repository và cài Linux tự động bằng Kickstart mời các bạn mua khóa học sau.

Lập trình Bash shell chuyên sâu cho Dev DevOps DevSecOps

Khóa học lập trình bash shell này sẽ lập trình mọi thứ ở không gian người dùng trên Linux để không phải thao tác tay các bước 1 cách dài dòng không cần thiết, mất thời gian của người học và người dạy.