Oracle Database Automation Lab – Cài Oracle Database 21c tự động 100%

Cài Oracle Database 21c mất khá nhiều thời gian và các bước thực hiện.

Lập trình bash shell thực chiến giúp bạn cài oracle database 21c tự động 100%.

Để tăng kĩ năng lập trình thực chiến và kĩ năng sử dụng công cụ tự động Vagrant làm Infrastructure As Code chúng tôi tặng bạn bài lab Oracle database automation lab thực chiến trên.

Khóa học lập trình bash shell thực chiến giải mã 100% code của hugepages_settings.sh cần Oracle Database 21c đang chạy.

Bạn muốn làm Oracle DBA professional thì đừng cài cắm, cấu hình, quản trị Oracle bằng tay hãy học và làm tự động mọi thứ bằng code.

Bạn muốn làm Senior DevOps thì đừng cài cắm, cấu hình, quản trị Container bằng tay hãy học và làm tự động mọi thứ bằng code.

Infrastructure As Code là cách nói màu mè, sang chảnh của Tây, hãy học lập trình bash shell chuyên sâu để làm được 1 đống thứ bạn muốn.

Lập trình Bash Shell chuyên sâu cho Dev DevOps DevSecOps