CentOS 7 CentOS 8 Stream CentOS 9 Stream là gì?

CentOS là viết tắt của chữ Community Enterprise Operating System là bản Linux được đóng gói lại từ mã nguồn của RHEL.

CentOS được xem là bản RHEL clone hay RHEL derivative đầu tiên vào đời từ 05/2004.

Mô hình phát triển của CentOS ngày xưa giúp CentOS đúng nghĩa là 1 bản Enterprise Linux.

Các công ty web hosting có thể xài CentOS miễn phí với chất lượng như RHEL để chạy các web server trên Linux như Apache, Nginx sau đó bán 1 đống chỗ đặt trang web (web hosting) trên 1 server Linux.

Nên sau đó họ đã tài trợ tài chính kha khá để những người làm ra CentOS tiếp tục công việc đóng gói lại RHEL sau khi RHEL ra mắt các phiên bản RHEL 5x 6x 7x.

CentOS 2 là 1 bản RHEL clone từ RHEL 2.1 AS

CentOS 3 là 1 bản RHEL clone từ RHEL 3

CentOS 4 là 1 bản RHEL clone từ RHEL 4

CentOS 5 là 1 bản RHEL clone từ RHEL 5

CentOS 6 là 1 bản RHEL clone từ RHEL 6

CentOS 7 là 1 bản RHEL clone từ RHEL 7

Mọi chuyện cũ đã kết thúc kể từ khi Red Hat mua lại CentOS vào 01/2014 và thay đổi mô hình phát triển của CentOS 8 9 thành bản Linux thử nghiệm có thể gọi là

Pre-Golive Linux distribution

Testing Linux distribution

QC Linux distribution

QA Linux distribution

Pilot Linux distribution

CentOS Stream 8 9 cũng có thể minh họa bằng 1 hình khác để hiểu rõ hơn

Các công ty, tổ chức đang xài Linux trên hệ thống Production hay các công ty web hosting đang chạy web server để làm chỗ đặt website cho vài trăm. vài nghìn khách hàng không chắc đủ can đảm để xài bản CentOS stream này

Đó là lí do AlmaLinux, Rocky Linux, VzLinux… ra đời để làm lại công việc của CentOS ngày xưa

Để hiểu rõ hơn về hệ điều hành Linux, Linux container, Linux Virtual machine bạn hãy mua khóa học IT chuyên sâu của chúng tôi.