Bash shell và bash script khác gì nhau?

Shell là tiếng Tây, Ta gọi là cái vỏ bên ngoài.

Nhiều loài động vật có lớp vỏ cứng bên ngoài để bảo vệ cơ thể với lớp thịt mềm yếu bên trong.

Cua, tôm, sò, ốc, hến là các loài động vật có áo giáp bên ngoài cứng ơi là cứng nên đương nhiên thuộc động vật xác là áo giáp. 😀

Các nhà sinh vật học gọi ngắn gọn là động vật giáp xác (crustacean).

Crab là gì?

Crab là con cua.

Lobster là gì?

Lobster là con tôm bự như con hổ (hùm) nên gọi là tôm hùm, sống ở biển cả mênh mông.

Crayfish là gì?

Crayfish là con tôm hùm đất do nó sống ở vùng nước ngọt, thường đào đất làm hang.

Shrimp là gì?

Shrimp là con tôm hoặc con tép nếu nhỏ nhỏ xinh xinh, sống ở nước ngọt như sông suối, ao, hồ và trong nồi canh 😀

Krill là gì?

Krill là con tép biển nhỏ hơn tép sông nhiều lần, có thể xem nó là con ruốc biển.

Woodlouse là gì?

Woodlouse là con mối sống ở dưới đất hoặc trong thân gỗ mục.

Copepod là gì?

Copepod là con ruốc.

Barnacle là gì

Barnacle là con hà, chuyên bám chặt vào đá ở biển hay vỏ tàu để kiếm sống qua ngày.

Các chiến binh ngày xưa khi xung trận cũng học các loài động vật này với bộ áo giáp làm bằng sắt mỏng thôi vừa tránh được cung tên, mũi giáo vừa chạy được nhanh, chạy tới hoặc chạy lui cũng đều nhanh 😀

Các ông thầy lập trình máy tính thập niên 70, thế kỉ 20 cũng học từ thế giới động vật viết ra 1 hệ điều hành có phần mềm là lớp vỏ bên ngoài gọi là shell làm môi trường móc vào phần mềm bên trong mong manh, dễ vỡ gọi là kernel.

Bash shell là shell mặc định trên hầu hết các bản Linux.

Ngoài bash shell còn có các shell khác như C shell (csh), KornShell (ksh), Z shell (Zsh)…

sh (Bourne shell) là shell cổ xưa của loài người chạy trên hệ điều hành Unix V7 năm 1979 cách đây 44 năm.

Bash script là 1 đoạn mã (code) chạy như là 1 kịch bản (script).

Bash script viết bằng Bash shell chạy trên Bash shell và Unix shell, Linux shell khác nếu tương thích với nhau.

cat date
#!/bin/bash
echo "Bi giờ nà: "
date +"%d/%m/%y %T"

./date
Bi giờ nà:
19/10/23 16:05:32

#!/bin/bash gọi là shebang.

Shebang là chỉ dấu để biết script được dịch cuốn chiếu (interpreter) từng lệnh với shell nào nếu trên hệ điều hành Linux có nhiều shell.