Mỗi người mua khóa học nếu phát triển thêm được những cái hay
Hoặc tự làm ra được cái mới

Hãy bán lại cho chúng tôi
để bù vào công sức, tiền bạc, thời gian bạn đã bỏ ra

Chúng tôi ưu tiên mua sản phẩm từ những người đã mua khóa học

Giá cả 2 bên tự thỏa thuận