yum repository hay dnf repository hay rpm repository?

rpm repository là kho chứa các phần mềm, ứng dụng được đóng gói ở dạng rpm.

yum là công cụ front end để cài từ kho chứa các gói rpm.

dnf cũng là công cụ front end để cài từ kho chứa các gói rpm.

Vậy tên gọi rpm repository hay yum repository hay dnf repository là như nhau, có thể sử dụng thay thế nhau cùng để chi kho chứa các gói rpm.

Nói thêm về yum và dnf

yum là lệnh cài các gói rpm lấy từ các kho trong mạng nội bộ LAN hay qua mạng Internet.

yum có từ bản RHEL 5 để thay thế cho up2date.

Thật không may tác giả của yum là Seth Vidal đã qua đời khi đang đi xe đạp bị 1 xe máy (motor) tông vào và chạy mất – hit and run driver.

Red Hat có biết bài tưởng nhớ tác giả của YUM package manager ở đây.

Thank you, Seth Vidal

dnf được viết mới để thay thế yum với nhiều cải tiến hơn như chạy nhanh hơn, xài ít RAM hơn, tìm các gói phụ thuộc (dependencies) nhanh hơn…

dnf được xài trên môi trường production từ RHEL 8, môi trường test thì từ Fedora 22.

Để sysadmin đã quen xài lịnh yum người ta setup lịnh yum là symbolic link tới dnf trên RHEL 8.

ll /usr/bin/yum
lrwxrwxrwx. 1 root root 5 May 16  2023 /usr/bin/yum -> dnf-3

cat /etc/os-release 
NAME="AlmaLinux"
VERSION="8.8 (Sapphire Caracal)"
ID="almalinux"
ID_LIKE="rhel centos fedora"
VERSION_ID="8.8"
PLATFORM_ID="platform:el8"
PRETTY_NAME="AlmaLinux 8.8 (Sapphire Caracal)"
ANSI_COLOR="0;34"
LOGO="fedora-logo-icon"
CPE_NAME="cpe:/o:almalinux:almalinux:8::baseos"
HOME_URL="https://almalinux.org/"
DOCUMENTATION_URL="https://wiki.almalinux.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.almalinux.org/"

ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT="AlmaLinux-8"
ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT_VERSION="8.8"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="AlmaLinux"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="8.8"

Chi tiết Lab tạo rpm repository hay Lab Kickstart cài Linux tự động mời các bạn mua khóa học Lập trình Linux để tự động 100% cho Oracle DBA, DevOps, System Engineer