Phản ứng oxi hóa khử Redox và Redox OS Hệ điều hành như Unix viết bằng ngôn ngữ lập trình Rust

Redox là hệ điều hành như Unix được viết bằng ngôn ngữ lập trình Rust.

Redox OS chạy chế độ đồ họa với Orbital sẽ như này

Redox là hệ điều hành loại microkernel so với Linux là monolithic kernel.

Microkernel thì hiện nay có hệ điều hành Redox và hệ điều hành MINIX.

Redox có filesystem là RedoxFS lấy cảm hứng từ ZFS filesystem.

Thư viện lập trình C được viết lại bằng Rust có tên mới là relibc.

Redox OS là tên lấy cảm hứng từ các phản ứng oxi hóa khử trong hóa học. Tây gọi là REDOX – REDuction-OXidation reactions.

Một phản ứng oxi hóa khử của oxi với sắt sẽ làm sắt bị ăn mòn, làm sắt bị rỉ sét, Tây gọi rỉ sét là RUST, cũng là ngôn ngữ lập trình RUST.

Oxi nguyên tố nhiều thứ 2 trên quả đất này thường tồn tại ở dạng 2 nguyên tử dính vào nhau nên người đời ghi là O2.

Oxi cũng tồn tại ở dạng 3 nguyên tử đi với nhau như hình với bóng gọi là Ozone.

Zone là vùng, Ozone là vùng chứa các nguyên tử oxi.

Oxi là khí không thể thiếu được cho sự sống của con người và rất nhiều loài động vật, thực vật trên quả đất này.

Oxi duy trì sự sống nhưng nó cũng là khí vô cùng mạnh mẽ, nó phá hủy dần mọi thứ trong cơ thể sống của con người theo thời gian.

Nó ăn mòn dần mọi chỗ mà nó đi tới trong cơ thể con người, làm con người từ từ trở thành vật chất vô cơ và hữu cơ rời rạc nhau.

Sắt thép mà còn bị Oxi cho ăn hành như vầy huống hồ cơ thể con người bằng da bằng thịt.

Các đồ ăn, thức uống, trái cây dù là từ thiên nhiên hay do con người tổng hợp lại nếu muốn bán được hàng thì hãy nhớ câu quảng cáo cửa miệng là chống oxi hóa hàng đầu nhé các bạn.

Đi xa quá rồi đấy, quay lại vấn đề chính đi, Okay sếp.

Lệnh trên Redox OS khá ít, không nhiều bằng Linux.

Chúng ta hãy thưởng thức vài lệnh Redox xem Redox OS version, Redox kernel version, Redox mount point là gì

cat /etc/redox-release
0.8.0
uname -a
Redox 0.3.4 x86_64
df -Th
Path    Size   Used   Free   Use%
file:    253.0M  184.0M  69.0M   72%
logging:  743.8M  152.6M  591.3M  20%
memory:   743.8M  152.6M  591.3M  20%

Redox OS được giới thiệu trên trang chủ có các chức năng và đặc điểm sau

Bạn có hiểu các dòng chữ tiếng Tây dưới nói về Redox OS là gì hem?

Redox is a Unix-like Operating System written in Rust, aiming to bring the innovations of Rust to a modern microkernel and full set of applications.

Inspired by Plan 9, Minix, seL4, BSD and Linux

Implemented in Rust

Microkernel Design

Includes optional GUI – Orbital

Supports Rust Standard Library

MIT Licensed

Drivers run in Userspace

Includes common Unix commands

Partial POSIX compatibility

Custom C library written in Rust (relibc)

Redox OS được giới thiệu trên Github

Redox is an operating system written in Rust, a language with focus on safety and high performance. Redox, following the microkernel design, aims to be secure, usable, and free. Redox is inspired by previous kernels and operating systems, such as SeL4, MINIX, Plan 9, and BSD.

Redox is not just a kernel, it’s a full-featured Operating System, providing packages (memory allocator, file system, display manager, core utilities, etc.) that together make up a functional and convenient operating system. You can loosely think of it as the GNU or BSD ecosystem, but in a memory safe language and with modern technology.