Linux container được Google sử dụng bao nhiêu lần để đóng gói phần mềm, ứng dụng?

Trong ngành công nghệ phần mềm các software engineer, application developer thường đặt câu hỏi này

Linux container có được các công ty lớn trên thế giới xài không?

Google đã gián tiếp trả lời câu hỏi này như sau

Mọi thứ ở Google đều chạy ở dạng container

Linux container chạy vài tỉ container 1 tuần để đóng gói phần mềm, ứng dụng của họ

Windows container chắc Google không chạy nhiều nên chúng tôi cho rằng phần lớn là Linux container

https://cloud.google.com/containers

Everything at Google runs in containers

Containerization helps our development teams move fast, deploy software efficiently, and operate at an unprecedented scale. We’ve packaged over a decade’s worth of experience launching several billion containers per week into Google Cloud so that developers and businesses of any size can easily tap the latest in container innovation.

Đến đây bạn đã thấy Linux containner ngày càng phổ biến và gần như không thể thiếu được rồi đó

Vậy Linux container khác máy ảo (virtual machine) ở những chỗ nào?

Bạn sẽ thấy có những hình ảnh so sánh container với virtual machine trên mạng như này

Đây chỉ là so sánh các thành phần của Linux container và virtual machine ở dạng mô hình, kiến trúc tổng quát, chung chung

Để hiểu rõ hơn về Linux container, Linux Virtual machine, hệ điều hành Linux bạn hãy mua khóa học công nghệ thông tin chuyên sâu của chúng tôi

Build Linux container tối ưu sẽ giúp công ty bạn tăng tốc độ build phần mềm, ứng dụng lên nhiều lần

Nếu Google chạy 3 tỉ Linux container 1 tuần, mỗi container được build tối ưu giúp chạy nhanh hơn 5 giây thì

3,000,000,000 x 5 giây = 15 tỉ giây = 173 ngày = 24 tuần

Vậy là đã tăng tốc độ làm phần mềm lên 24x rồi đó