Compile Linux kernel mất bao nhiêu thời gian?

Biên dịch nhân Linux hết bao lâu?

Khóa học Lập trình Bash shell chuyên sâu cho Dev, DevOps, DevSecOps cần biên dịch Linux kernel để bật chức năng CONFIG_IKCONFIG để chạy được extract-ikconfig.

Tây có câu Time is money, Ta cũng thường nói Thời gian là tiền bạc nên tiết kiệm thời gian cũng là tiết kiệm tiền bạc.

Biên dịch Linux kernel nhanh cũng tiết kiệm điện, tiết kiệm sức khỏe cho người học, để người học có thời gian tập trung vào tìm hiểu biên dịch Linux kernel chạy những gì sẽ hay hơn.

Compile Linux kernel được chúng tôi tối ưu bằng cách bỏ đi những chức năng hổng cần thiết để chỉ còn dưới 3 phút.

vmlinuz được biên dịch tối ưu cũng có dung lượng nhỏ hơn vmlinuz mặc định của Ubuntu Server 22.04, AlamaLinux 9.

Trong lúc biên dịch Compile Linux kernel CPU máy tính chạy khá vất vả.

Sau khi biên dịch Compile Linux kernel xong cũng là lúc CPU máy tính nông nhàn, hoặc tháng giêng là tháng ăn chơi.