Biến thể của RHEL RHEL derivatives AlmaLinux ngày ấy bây giờ ra sao?

AlmaLinux tự giới thiệu là 1 bản Linux miễn phí vì cộng đồng, mãi mãi cho cộng đồng.

AlmaLinux cũng cung cấp hỗ trợ kĩ thuật có phí (commercial support) cho người dùng nên có thể xem đây là bản Enterprise Linux.

Về mặt kĩ thuật, AlmaLinux là 1 biến thể của RHEL, 1 thời gian ngắn sau khi RHEL phát hành thì AlmaLinux sẽ rebuild lại và ra mắt giai nhân 😀

AlmaLinux đóng gói lại y bong RHEL nên AlmaLinux 100% tương thích với RHEL về mặt mã máy (nhị phân – binary).

Các chương trình, phần mềm, ứng dụng chạy trên RHEL sao thì chạy trên AlmaLinux cũng rứa.

Free Linux OS for the community, by the community.

An Open Source, community owned and governed, forever-free enterprise Linux distribution, focused on long-term stability, providing a robust production-grade platform. AlmaLinux OS is 1:1 binary compatible with RHEL and pre-Stream CentOS.

Sau khi Red Hat thay đổi cách cung cấp mã nguồn từ miễn phí trên trang CentOS sang có phí cho người dùng nào mua mới có trên Red Hat Portal thì AlmaLinux gặp khó khăn khi tự động download mã nguồn RHEL về để rebuild.

AlmaLinux hiện tại không giống RHEL 100% nữa roài, AlmaLinux chỉ còn tương thích ABI với RHEL mà thôi.

Free Linux OS for the community, by the community

An Open Source, community owned and governed, forever-free enterprise Linux distribution, focused on long-term stability, providing a robust production-grade platform. AlmaLinux OS is ABI compatible with RHEL.