AWS EC2 miễn phí xài Xen hypervisor phải không?

Bàn ủi con gà chạy bằng than ngày xưa – Hình minh họa.

AWS có cái tên gọi bóng bẩy, màu mè, không đụng hàng cho dịch vụ máy ảo của họ là Elastic Compute viết tắt là EC2.

AWS EC2 nghe có vẻ lạ lẫm với nhiều người, nhất là những người tưởng điện toán đám mây là cái gì đó ghê gớm lắm nhưng thực ra nó không hơn gì máy ảo chạy trên VirtualBox hay VMware Workstation hay Hyper V trên máy tính của bạn cả.

Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem máy ảo EC2 chạy hệ điều hành Amazon Linux 2023 do chính họ đóng gói lại từ Fedora xài công nghệ ảo hóa gì.

À thì ra AWS xài Xen hypervisor để tạo ra các máy ảo EC2 miễn phí họ gọi là Free tier.

Lệnh Linux kiểm tra EC2 chạy bằng công nghệ ảo hóa Xen hypervisor ở các hình dưới.

# cat /etc/os-release 
NAME="Amazon Linux"
VERSION="2023"
ID="amzn"
ID_LIKE="fedora"
VERSION_ID="2023"
PLATFORM_ID="platform:al2023"
PRETTY_NAME="Amazon Linux 2023.3.20240312"
ANSI_COLOR="0;33"
CPE_NAME="cpe:2.3:o:amazon:amazon_linux:2023"
HOME_URL="https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023/"
DOCUMENTATION_URL="https://docs.aws.amazon.com/linux/"
SUPPORT_URL="https://aws.amazon.com/premiumsupport/"
BUG_REPORT_URL="https://github.com/amazonlinux/amazon-linux-2023"
VENDOR_NAME="AWS"
VENDOR_URL="https://aws.amazon.com/"
SUPPORT_END="2028-03-15"

# systemd-detect-virt 
xen

# dmidecode | egrep 'Vendor|Manufacturer|Product Name|Manufacturer'
    Vendor: Xen
    Manufacturer: Xen
    Product Name: HVM domU
    Manufacturer: Xen
    Manufacturer: Intel
    Manufacturer: Not Specified

Xen hypervisor ra đời tháng 10 năm 2003 cách đây hơn 20 năm phiên bản mới nhất là 4.18.

Xen hypervisor được xếp vào dạng ảo hóa loại 1, tức là chạy trực tiếp trên phần cứng vật lí.

Hiện tại thì EC2 chạy với Xen hypervisor version 4.11.

# dmesg | grep -i xen
[  0.000000] DMI: Xen HVM domU, BIOS 4.11.amazon 08/24/2006
[  0.000000] Hypervisor detected: Xen HVM
[  0.000000] Xen version 4.11.
[  0.000000] platform_pci_unplug: Netfront and the Xen platform PCI driver have been compiled for this kernel: unplug emulated NICs.
[  0.000000] platform_pci_unplug: Blkfront and the Xen platform PCI driver have been compiled for this kernel: unplug emulated disks.
[  0.029604] ACPI: RSDP 0x00000000000EA020 000024 (v02 Xen  )
[  0.029608] ACPI: XSDT 0x00000000FC00C780 000054 (v01 Xen  HVM   00000000 HVML 00000000)
[  0.029614] ACPI: FACP 0x00000000FC00C440 0000F4 (v04 Xen  HVM   00000000 HVML 00000000)
[  0.029619] ACPI: DSDT 0x00000000FC003940 008A7E (v02 Xen  HVM   00000000 INTL 20090123)
[  0.029627] ACPI: APIC 0x00000000FC00C540 0000D8 (v02 Xen  HVM   00000000 HVML 00000000)
[  0.029630] ACPI: HPET 0x00000000FC00C690 000038 (v01 Xen  HVM   00000000 HVML 00000000)
[  0.029633] ACPI: WAET 0x00000000FC00C6D0 000028 (v01 Xen  HVM   00000000 HVML 00000000)
[  0.029636] ACPI: SSDT 0x00000000FC00C700 000031 (v02 Xen  HVM   00000000 INTL 20090123)
[  0.029638] ACPI: SSDT 0x00000000FC00C740 000033 (v02 Xen  HVM   00000000 INTL 20090123)
[  0.036645] Booting paravirtualized kernel on Xen HVM
[  0.042214] xen: PV spinlocks enabled
[  0.057833] xen:events: Using 2-level ABI
[  0.057974] xen:events: Xen HVM callback vector for event delivery is enabled
[  0.194358] clocksource: xen: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
[  0.194372] Xen: using vcpuop timer interface
[  0.194382] installing Xen timer for CPU 0
[  0.241471] xen: --> pirq=16 -> irq=9 (gsi=9)
[  0.305637] xen:balloon: Initialising balloon driver
[  0.316952] clocksource: Switched to clocksource xen
[  0.317269] xen: --> pirq=17 -> irq=8 (gsi=8)
[  0.317311] xen: --> pirq=18 -> irq=12 (gsi=12)
[  0.317342] xen: --> pirq=19 -> irq=1 (gsi=1)
[  0.317376] xen: --> pirq=20 -> irq=6 (gsi=6)
[  0.317414] xen: --> pirq=21 -> irq=4 (gsi=4)
[  0.397714] xen: --> pirq=22 -> irq=28 (gsi=28)
[  0.397887] xen:grant_table: Grant tables using version 1 layout
[  0.449623] xen_netfront: Initialising Xen virtual ethernet driver
[  0.657444] systemd[1]: Detected virtualization xen.
[  3.257767] systemd[1]: Detected virtualization xen.

# hostnamectl 
 Static hostname: ip-172-31-12-156.ap-southeast-1.compute.internal
    Icon name: computer-vm
     Chassis: vm 🖴
   Machine ID: 0424d7564fc24bd4a4fe96ae0c605c92
     Boot ID: a4f450ef4aa34c58a53b828d30f0bcc7
 Virtualization: xen
Operating System: Amazon Linux 2023.3.20240312
   CPE OS Name: cpe:2.3:o:amazon:amazon_linux:2023
     Kernel: Linux 6.1.79-99.164.amzn2023.x86_64
  Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: Xen
 Hardware Model: HVM domU
Firmware Version: 4.11.amazon
 
# lspci 
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II]
00:01.3 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 01)
00:02.0 VGA compatible controller: Cirrus Logic GD 5446
00:03.0 Unassigned class [ff80]: XenSource, Inc. Xen Platform Device (rev 01)

# lscpu 
Architecture:      x86_64
 CPU op-mode(s):    32-bit, 64-bit
 Address sizes:     46 bits physical, 48 bits virtual
 Byte Order:      Little Endian
CPU(s):         1
 On-line CPU(s) list:  0
Vendor ID:        GenuineIntel
 BIOS Vendor ID:    Intel
 Model name:      Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz
  CPU family:     6
  Model:        63
  Thread(s) per core: 1
  Core(s) per socket: 1
  Socket(s):      1
  Stepping:      2
  BogoMIPS:      4800.01
  Flags:        fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_go
             od nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f
             16c rdrand hypervisor lahf_lm abm cpuid_fault invpcid_single pti fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt
Virtualization features: 
 Hypervisor vendor:   Xen
 Virtualization type:  full
Caches (sum of all):   
 L1d:          32 KiB (1 instance)
 L1i:          32 KiB (1 instance)
 L2:          256 KiB (1 instance)
 L3:          30 MiB (1 instance)
NUMA:          
 NUMA node(s):     1
 NUMA node0 CPU(s):   0
Vulnerabilities:     
 Gather data sampling: Not affected
 Itlb multihit:     KVM: Mitigation: VMX unsupported
 L1tf:         Mitigation; PTE Inversion
 Mds:          Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT Host state unknown
 Meltdown:       Mitigation; PTI
 Mmio stale data:    Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT Host state unknown
 Retbleed:       Not affected
 Spec rstack overflow: Not affected
 Spec store bypass:   Vulnerable
 Spectre v1:      Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
 Spectre v2:      Mitigation; Retpolines, STIBP disabled, RSB filling, PBRSB-eIBRS Not affected
 Srbds:         Not affected
 Tsx async abort:    Not affected

# lsirq 
IRQ TOTAL NAME
HYP 25320 Hypervisor callback interrupts
 48 14298 xen-percpu -virq timer0
 55 6842 xen-dyn-lateeoi -event blkif
 56 3958 xen-dyn-lateeoi -event enX0
 54  297 xen-dyn -event xenbus
 4  152 xen-pirq 4-ioapic-edge ttyS0
 0   7 IO-APIC 2-edge timer
 8   2 xen-pirq 8-ioapic-edge rtc0
MCP   2 Machine check polls
 12   1 xen-pirq 12-ioapic-edge i8042
 1   0 xen-pirq 1-ioapic-edge i8042
 9   0 xen-pirq 9-ioapic-level acpi
 14   0 IO-APIC 14-edge ata_piix
 15   0 IO-APIC 15-edge ata_piix
 49   0 xen-percpu -ipi resched0
 50   0 xen-percpu -ipi callfunc0
 51   0 xen-percpu -virq debug0
 52   0 xen-percpu -ipi callfuncsingle0
 53   0 xen-percpu -ipi spinlock0
NMI   0 Non-maskable interrupts
LOC   0 Local timer interrupts
SPU   0 Spurious interrupts
PMI   0 Performance monitoring interrupts
IWI   0 IRQ work interrupts
RTR   0 APIC ICR read retries
RES   0 Rescheduling interrupts
CAL   0 Function call interrupts
TLB   0 TLB shootdowns
TRM   0 Thermal event interrupts
THR   0 Threshold APIC interrupts
DFR   0 Deferred Error APIC interrupts
MCE   0 Machine check exceptions
ERR   0 
MIS   0 
PIN   0 Posted-interrupt notification event
NPI   0 Nested posted-interrupt event
PIW   0 Posted-interrupt wakeup event

# lshw 
ip-172-31-12-156.ap-southeast-1.compute.internal
  description: Computer
  product: HVM domU
  vendor: Xen
  version: 4.11.amazon
  serial: ec298699-40d5-d471-896a-eafffe803d6a
  width: 64 bits
  capabilities: smbios-2.7 dmi-2.7 vsyscall32
  configuration: boot=normal uuid=ec298699-40d5-d471-896a-eafffe803d6a
 *-core
    description: Motherboard
    physical id: 0
   *-firmware
     description: BIOS
     vendor: Xen
     physical id: 0
     version: 4.11.amazon
     date: 08/24/2006
     size: 96KiB
     capabilities: pci edd
   *-cpu
     description: CPU
     product: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz
     vendor: Intel Corp.
     physical id: 401
     bus info: cpu@0
     version: 6.63.2
     slot: CPU 1
     size: 2400MHz
     capacity: 2400MHz
     width: 64 bits
     capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdtscp x86-64 constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm cpuid_fault invpcid_single pti fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt
     configuration: microcode=73
   *-memory
     description: System Memory
     physical id: 1000
     size: 1GiB
     capacity: 1GiB
     capabilities: ecc
     configuration: errordetection=multi-bit-ecc
    *-bank
       description: DIMM RAM
       physical id: 0
       slot: DIMM 0
       size: 1GiB
       width: 64 bits
   *-pci
     description: Host bridge
     product: 440FX - 82441FX PMC [Natoma]
     vendor: Intel Corporation
     physical id: 100
     bus info: pci@0000:00:00.0
     version: 02
     width: 32 bits
     clock: 33MHz
    *-isa
       description: ISA bridge
       product: 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
       vendor: Intel Corporation
       physical id: 1
       bus info: pci@0000:00:01.0
       version: 00
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: isa
       configuration: latency=0
      *-pnp00:00
        product: PnP device PNP0c02
        physical id: 0
        capabilities: pnp
        configuration: driver=system
      *-pnp00:01
        product: PnP device PNP0c02
        physical id: 1
        capabilities: pnp
        configuration: driver=system
      *-pnp00:02
        product: PnP device PNP0b00
        physical id: 2
        capabilities: pnp
        configuration: driver=rtc_cmos
      *-pnp00:03
        product: PnP device PNP0f13
        physical id: 3
        capabilities: pnp
        configuration: driver=i8042 aux
      *-pnp00:04
        product: PnP device PNP0303
        physical id: 4
        capabilities: pnp
        configuration: driver=i8042 kbd
      *-pnp00:05
        product: PnP device PNP0700
        physical id: 5
        capabilities: pnp
      *-pnp00:06
        product: PnP device PNP0501
        physical id: 6
        capabilities: pnp
        configuration: driver=serial
      *-pnp00:07
        product: PnP device PNP0c02
        physical id: 7
        capabilities: pnp
        configuration: driver=system
    *-ide
       description: IDE interface
       product: 82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II]
       vendor: Intel Corporation
       physical id: 1.1
       bus info: pci@0000:00:01.1
       version: 00
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: ide isa_compat_mode bus_master
       configuration: driver=ata_piix latency=64
       resources: irq:0 ioport:1f0(size=8) ioport:3f6 ioport:170(size=8) ioport:376 ioport:c100(size=16)
    *-bridge UNCLAIMED
       description: Bridge
       product: 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI
       vendor: Intel Corporation
       physical id: 1.3
       bus info: pci@0000:00:01.3
       version: 01
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: bridge
       configuration: latency=0
    *-display UNCLAIMED
       description: VGA compatible controller
       product: GD 5446
       vendor: Cirrus Logic
       physical id: 2
       bus info: pci@0000:00:02.0
       version: 00
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: vga_controller
       configuration: latency=0
       resources: memory:f0000000-f1ffffff memory:f3000000-f3000fff memory:c0000-dffff
    *-generic
       description: Unassigned class
       product: Xen Platform Device
       vendor: XenSource, Inc.
       physical id: 3
       bus info: pci@0000:00:03.0
       version: 01
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       configuration: driver=xen-platform-pci latency=0
       resources: irq:28 ioport:c000(size=256) memory:f2000000-f2ffffff
 *-input:0
    product: Power Button
    physical id: 1
    logical name: input0
    logical name: /dev/input/event0
    capabilities: platform
 *-input:1
    product: Sleep Button
    physical id: 2
    logical name: input1
    logical name: /dev/input/event1
    capabilities: platform
 *-network
    description: Ethernet interface
    physical id: 3
    logical name: enX0
    serial: 02:b9:c0:11:06:1f
    capabilities: ethernet physical
    configuration: broadcast=yes driver=vif driverversion=6.1.79-99.164.amzn2023.x86_64 ip=172.31.12.156 link=yes multicast=yes