RHEL clones Rocky Linux ngày ấy bây giờ ra sao?

Rocky Linux là bản Linux miễn phí đặt tên theo Rocky McGaugh người cùng sáng lập (cofounder) dự án CentOS

Về mặt kĩ thuật, Rocky Linux cũng là 1 biến thể của RHEL như AlmaLinux.

Sau khi Red Hat chuyển sang mô hình chỉ cung cấp mã nguồn (source code) cho các khách hàng mua RHEL thay vì miễn phí như trước đây thì Rocky Linux vẫn duy trì được phong độ như xưa

Rocky Linux vẫn có cách khác để tiếp cận mã nguồn RHEL để đóng gói lại y hệt như RHEL bằng cách

Soi cục UBI RHEL container images

Xài các RHEL image chạy instance (máy ảo) trên các public cloud

https://rockylinux.org/news/keeping-open-source-open/

Họ vẫn 1 câu nói từ trước giờ

100% bug-for-bug compatible with Red Hat Enterprise Linux

Là sao?

100% bug to bug có nghĩa là tui sẽ build 100% giống hệt RHEL nên RHEL bị lỗi gì thì tui cũng sẽ bị lỗi đó nói cách khác tui và RHEL là thứ 1, cùng 1 ruột

Câu này là cách nói khác của AlmaLinux 1:1 binary compatible with RHEL

Enterprise Linux, the community way.

Rocky Linux is an open-source enterprise operating system designed to be 100% bug-for-bug compatible with Red Hat Enterprise Linux. It is under intensive development by the community.

Rocky Linux vẫn có bán gói hỗ trợ kĩ thuật cho ai gặp khó khăn khi xài bản Linux họ build nên có thê xem Rocky Linux là bản Enterprise Linux.