Lập trình build Oracle Linux Automation Manager 2 từ số 0 chạy tự động 100%

Oracle Linux Automation Manager 2 là bản Ansible AWX được các kĩ sư Oracle build lại thành sản phẩm riêng.

Oracle Linux Automation Manager 2 thường được viết tắt là OLAM 2.

OLAM 2 được đóng gói thành container image và chạy trên container engine như Docker hay Podman trên 1 máy đơn mà không cần đến hệ thống K8S cluster.

OLAM 2 được quản lí bằng công cụ Podman container.

Mô hình bài LAB Build OLAM 2 từ số 0 chạy tự động 100% như sau:

Bước 1: Chuẩn bị kho RPM cho Oracle Linux Automation Manager 2

Bước 2: Cài đặt và cấu hình PostgreSQL 13 cho OLAM2

Bước 3: Chuẩn bị môi trường để cài OLAM2

Bước 4: Cài OLAM2 chạy trên 1 máy tính (Single Host)

Bước 5: In ra màn hình trang web đăng nhập của OLAM2 và username, password đăng nhập vào OLAM2 web dashboard.

Màn hình login trên web của Oracle Linux Automation Manager 2.

Quản lí Ansible trên web panel OLAM2 để cuộc đời nhẹ nhõm hơn.