Có người so sánh học code Hello World
với code thực tế đi làm phải viết như này

Thay vì học code từ những video được chia nhỏ nội dung ra
với những kiến thức nhỏ lẻ, vụn vặt, lặt vặt, rời rạc.

Hãy nhảy vào làm 1 sản phẩm tự động 100%
khi làm bạn sẽ phải giải quyết 1 đống vấn đề phát sinh
từ đó học được 1 đống thứ hay ho.

Chủ động nấu nướng mọi thứ, build mọi hệ thống
theo hướng tự động hóa 100% bằng code.

Nâng cấp, cải tiến những dòng code đã làm LAB trong mỗi khóa học.

Chủ động đặt câu hỏi và tìm cách giải quyết vấn đề bằng cách tìm kiếm trên mạng
sau đó code tiếp để kiểm chứng, để nâng cao tay nghề.

Dựa vào source code được cung cấp đầy đủ 100% + các câu hỏi, bài tập thực tế
Người học chủ động tìm hiểu sâu hơn bên trong công nghệ,
phát triển lên theo ý mình để hay hơn.


Theo chúng tôi nếu không biết code,
bạn đã mất đi 95%-98% cơ hội việc làm trong ngành IT.

Chúng tôi luôn để lại các bài tập gọi Challenge LAB để các bạn tự làm, có Challenge LAB dễ, có Challenge LAB khó để bạn làm được sẽ hiểu rõ, hiểu sâu hơn về công nghệ, chọc ngoáy vào công nghệ, chủ động nấu nướng công nghệ phục vụ cho mục đích của mình.


Sau khi mua khóa học có thể học ngay lập tức
không cần đợi tới ngày bắt đầu khóa học, mỗi tuần vài buổi, mỗi buổi vài giờ để học.

100% nội dung trên web

Học mọi lúc, mọi nơi

Các kết quả LAB kèm code được ghi + giải thích rất rõ ràng
người học không phải mất thời gian ngồi xem nói nói, gõ gõ,
chạy chạy mất thời gian như các khóa học bằng video

Mỗi khóa học là 1 sản phẩm công nghệ tự động 100%
chạy trên môi trường PRODUCTION