bookworm-slim bookworm container image khác gì nhau?

Bookworm là con sâu chuyên chui vào sách vở để ăn các trang giấy nên người ta thường gọi là con mọt sách

Đây là bàn ăn không chịu dọn dẹp của con mọt sách 😀

Con mọt sách nếu ăn gỗ mục thì nhìn như này

Debian 12 được đặt tên là bookworm

Debian 12 bookworm được đóng gói sau 1 năm 9 tháng 28 ngày phát triển

Debian 12 bookworm là bản ổn định, dài hạn được hỗ trợ tới 5 năm sau khi phát hành gọi là Debian 12 bookworm LTS (Long Term Support)

Team Docker sau khi đóng gói hệ điều hành Debian 12 thành container image đã tạo ra 1 phiên bản nhỏ gọn hơn gọi là bookworm-slim

Slim có nghĩa là mình dây 😀

Container image của bookworm và bookworm-slim xem bằng lệnh docker images

Để hiểu rõ bookworm-slim container và bookworm container khác nhau cụ thể chỗ nào bạn hãy mua khóa học Docker container 3 trong 1 của chúng tôi

Build Docker container image tối ưu – LAB 09