Oracle Database Automation Lab

Oracle database 21c được đóng gói thành mấy dạng?

Oracle database 21c được đóng gói thành 3 dạng Oracle database 21c dạng RPM để cài đặt và chạy trực tiếp trên các dòng Linux như SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux… Oracle database 21c dạng Container image để chạy trên môi trường do Docker, Podman, Docker Swarm, Nomad, K8S… quản …

Oracle database 21c được đóng gói thành mấy dạng? Read More »

Cấu hình Oracle database 21c xài huge page tự động 100%

Đèo Cù Mông Việt Nam Oracle database từ phiên bản 11g có thể xài trang nhớ huge page để tăng hiệu suất hoạt động. Để cấu hình Oracle datase 21c xài huge page thì phải cấp phát số trang nhớ huge page ở cấp độ hệ điều hành sau đó cấu hình để Oracle tự …

Cấu hình Oracle database 21c xài huge page tự động 100% Read More »

Oracle Data Guard 21c tự động 100% bằng lập trình Bash shell thực chiến

Oracle Data Guard 21c là cơ chế tự động đồng bộ dữ liệu từ 1 máy chạy Oracle DB 21c Primary sang máy Oracle DB 21c Primary giúp tăng dữ liệu có tính sẵn sàng cao, chịu lỗi, giảm tải cho việc truy vấn dữ liệu. Cấu hình Oracle Data Guard 21c tự động 100% …

Oracle Data Guard 21c tự động 100% bằng lập trình Bash shell thực chiến Read More »

Oracle Database Automation Lab – Cài Oracle Database 21c tự động 100%

Cài Oracle Database 21c mất khá nhiều thời gian và các bước thực hiện. Lập trình bash shell thực chiến giúp bạn cài oracle database 21c tự động 100%. Để tăng kĩ năng lập trình thực chiến và kĩ năng sử dụng công cụ tự động Vagrant làm Infrastructure As Code chúng tôi tặng bạn …

Oracle Database Automation Lab – Cài Oracle Database 21c tự động 100% Read More »