Oracle Data Guard

SQL Developer có Data Guard để coi

SQL Developer là công cụ Oracle database client được Oracle phát triển để giúp các Database developer và Database Administrator có 1 cuộc sống thoải mái hơn. SQL developer là 1 môi trường phát triển tích hợp (IDE – Integrated Development Environment) móc vào Oracle database ở dạng Winform chứ không phải ứng dụng Web. …

SQL Developer có Data Guard để coi Read More »

Oracle Data Guard 21c tự động 100% bằng lập trình Bash shell thực chiến

Oracle Data Guard 21c là cơ chế tự động đồng bộ dữ liệu từ 1 máy chạy Oracle DB 21c Primary sang máy Oracle DB 21c Primary giúp tăng dữ liệu có tính sẵn sàng cao, chịu lỗi, giảm tải cho việc truy vấn dữ liệu. Cấu hình Oracle Data Guard 21c tự động 100% …

Oracle Data Guard 21c tự động 100% bằng lập trình Bash shell thực chiến Read More »