Cài Oracle 21c tự động

Oracle Data Guard 21c tự động 100% bằng lập trình Bash shell thực chiến

Oracle Data Guard 21c là cơ chế tự động đồng bộ dữ liệu từ 1 máy chạy Oracle DB 21c Primary sang máy Oracle DB 21c Primary giúp tăng dữ liệu có tính sẵn sàng cao, chịu lỗi, giảm tải cho việc truy vấn dữ liệu. Cấu hình Oracle Data Guard 21c tự động 100% …

Oracle Data Guard 21c tự động 100% bằng lập trình Bash shell thực chiến Read More »

oracle-database-preinstall-21c viết những gì?

Khi cài Oracle database 21c thay vì bạn phải cấu hình bằng tay các tham số Linux kernel và các tham số khác của hệ điều hành Linux thì oracle-database-preinstall-21c sẽ làm tự động 100% các việc này cho bạn. oracle-database-preinstall có lịch sử lâu đời từ thời Oracle 11gR2 với các tên đi theo …

oracle-database-preinstall-21c viết những gì? Read More »

Cài Oracle database 21c tự động bằng SQL script

Cài Oracle database 21c bằng SQL script không có gì mới cả Từ Oracle 11g đã có cài từ sql script rồi Các kĩ sư Oracle đã viết sql script cho quá trình cài đặt Oracle database có điều ít người để ý chuyện này Như chúng tôi đã nói Hiểu rõ tất cả những …

Cài Oracle database 21c tự động bằng SQL script Read More »