Oracle Data Guard 21c tự động 100% bằng lập trình Bash shell thực chiến

Oracle Data Guard 21c là cơ chế tự động đồng bộ dữ liệu từ 1 máy chạy Oracle DB 21c Primary sang máy Oracle DB 21c Primary giúp tăng dữ liệu có tính sẵn sàng cao, chịu lỗi, giảm tải cho việc truy vấn dữ liệu. Cấu hình Oracle Data Guard 21c tự động 100% …

Oracle Data Guard 21c tự động 100% bằng lập trình Bash shell thực chiến Read More »