Lập trình Bash shell thực chiến

PostgreSQL Container Image do Red Hat đóng gói và Docker đóng gói – Bạn chọn cái nào?

PostgreSQL là cơ sở dữ liệu quan hệ thường nhanh nhảu ra mắt phiên bản mới với các tính năng SQL mới mà các RDBMS khác phải ghen tị. PostgresSQL 16 là phiên bản mới nhất hiện nay được hỗ trợ trong 5 năm tới 11/2028 mới hết vòng đời phát triển. PostgreSQL thường được …

PostgreSQL Container Image do Red Hat đóng gói và Docker đóng gói – Bạn chọn cái nào? Read More »

Lập trình build Oracle Linux Automation Manager 2 từ số 0 chạy tự động 100%

Oracle Linux Automation Manager 2 là bản Ansible AWX được các kĩ sư Oracle build lại thành sản phẩm riêng. Oracle Linux Automation Manager 2 thường được viết tắt là OLAM 2. OLAM 2 được đóng gói thành container image và chạy trên container engine như Docker hay Podman trên 1 máy đơn mà không …

Lập trình build Oracle Linux Automation Manager 2 từ số 0 chạy tự động 100% Read More »

Bài tập lập trình Linux bằng Bash shell

Làng tre Phú An Bình Dương – Hình minh họa Về lý thuyết và thực tế, bất cứ công cụ, chương trình nào cũng đều có thể cải tiến mã nguồn (source code) để nâng cấp, lên đời, thêm chức năng mới, sửa lỗi đang có của chúng. Bài tập lập trình Linux bằng Bash …

Bài tập lập trình Linux bằng Bash shell Read More »

Cài Webmin nhìn từ bash script setup-repos.sh

Các nguyên liệu nấu phở – Hình minh họa Webmin là trang web để quản lí Linux server nên người ta phân loại webmin là web control panel. Webmin được viết chủ yếu bằng ngôn ngữ lập trình Perl từ năm 1997. Ngày xưa để cài webmin bạn phải gõ từng lệnh Linux bằng tay …

Cài Webmin nhìn từ bash script setup-repos.sh Read More »

sfoccount lấy cảm hứng từ sloccount

Lá lốt – Hình minh họa sfoccount is source files of code count. sfoccount dùng để đếm tổng số file của từng ngôn ngữ lập trình rồi tính tỉ lệ của chúng trong tổng số file của các ngôn ngữ lập trình. sfoccount viết bằng bash shell trên Linux. sfoccount lấy cảm hứng từ sloccount …

sfoccount lấy cảm hứng từ sloccount Read More »

Bài tập lập trình Bash shell thực chiến cho bạn

Bài tập lập trình Bash shell này xuất phát từ 1 nhu cầu thực tế như sau: Gửi cho anh Hiếu Nguyễn 1 file pdf là điểm thi các môn tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính – Chuyên ngành Cào bàn phím. https://devsecops.edu.vn/wp-content/uploads/2023/12/hieu.nguyen.pdf Gửi cho anh Hiếu Khìn 1 file pdf là điểm thi …

Bài tập lập trình Bash shell thực chiến cho bạn Read More »

Phân quyền trên Linux hay lập trình Bash shell thực chiến bằng 2 cách

Phân quyền trên Linux là cấp các quyền đọc, ghi, chạy trên các file, thư mục cho đúng người, đúng quyền, đảm bảo người nào không có quyền thì sẽ không truy cập được vào file, thư mục đã qui định. Phân quyền file trên Linux rất quan trọng nhất là trong lĩnh vực web …

Phân quyền trên Linux hay lập trình Bash shell thực chiến bằng 2 cách Read More »

Linux file permissions kết hợp lập trình Bash shell thực chiến để thực hành

Linux file permissions là quyền truy cập vào các thư mục và file để đọc, ghi và chạy file áp dụng cho các người dùng (user) đang có trên hệ điều hành Linux. Trên Linux tất cả mọi thứ đều là file nên thư mục cũng là 1 file nhưng là file đặc biệt, file …

Linux file permissions kết hợp lập trình Bash shell thực chiến để thực hành Read More »

oracle-database-preinstall-21c viết những gì?

Khi cài Oracle database 21c thay vì bạn phải cấu hình bằng tay các tham số Linux kernel và các tham số khác của hệ điều hành Linux thì oracle-database-preinstall-21c sẽ làm tự động 100% các việc này cho bạn. oracle-database-preinstall có lịch sử lâu đời từ thời Oracle 11gR2 với các tên đi theo …

oracle-database-preinstall-21c viết những gì? Read More »

Little Endian và Big Endian trên hệ điều hành Linux

Hột vịt lộn món ăn ngon bổ rẻ, phổ biến ở Việt Nam. Little Endian hay Big Endian được gọi chung là Endianness là cách lưu trữ các byte theo thứ tự từ trái qua phải hay từ phải qua trái lấy cảm hứng từ cách đập trứng để ăn ở phần đầu nhỏ hay …

Little Endian và Big Endian trên hệ điều hành Linux Read More »