Oracle Data Guard 21c tự động 100% bằng lập trình Bash shell thực chiến

Oracle Data Guard 21c là cơ chế tự động đồng bộ dữ liệu từ 1 máy chạy Oracle DB 21c Primary sang máy Oracle DB 21c Primary giúp tăng dữ liệu có tính sẵn sàng cao, chịu lỗi, giảm tải cho việc truy vấn dữ liệu.

Cấu hình Oracle Data Guard 21c tự động 100% bằng lập trình Bash shell thực chiến là điều làm được.

Chuỗi Oracle Database Automation LAB tiếp tục với bài cấu hình Oracle Data Guard 21c tự động 100%.

Thời gian chạy của việc Build Oracle Data Guard 21c tự động 100% khoảng 30-60 phút tùy CPU máy tính của bạn nhanh hay chậm, RAM nhiều hay ít, ổ cứng SSD chuẩn NVMe hay SSD chuẩn SAS hay SSD chuẩn SATA, mạng Internet của bạn nhanh hay chậm.

Cấu hình Oracle Data Guard 21c trên Primary tự động 100%.

Cấu hình Oracle Data Guard 21c trên Standby làm Active Data Guard tự động 100%.

Khóa học lập trình Bash shell thực chiến giúp bạn vừa học được Oracle Database làm Oracle DBA vừa học được 1 đống thứ trên Linux để làm Dev, DevOps, DevSecOps…