Huge page

Cấu hình Oracle database 21c xài huge page tự động 100%

Đèo Cù Mông Việt Nam Oracle database từ phiên bản 11g có thể xài trang nhớ huge page để tăng hiệu suất hoạt động. Để cấu hình Oracle datase 21c xài huge page thì phải cấp phát số trang nhớ huge page ở cấp độ hệ điều hành sau đó cấu hình để Oracle tự …

Cấu hình Oracle database 21c xài huge page tự động 100% Read More »

Oracle dabase 21c cấu hình Huge page bị lỗi memlock vì đâu nên nỗi?

Khi viết Bash script cấu hình Oracle database 21c xài Huge page trên Linux chạy tự động 100% chúng tôi gặp lỗi sau: User oracle khi đăng nhập vào môi trường GNOME trên Red Hat Enterprise Linux 8 và các bản ăn theo như AlmaLinux 8, Rocky Linux 8, Oracle Linux 8… không nhận được …

Oracle dabase 21c cấu hình Huge page bị lỗi memlock vì đâu nên nỗi? Read More »