Cấu hình Oracle database 21c xài huge page tự động 100%

Đèo Cù Mông Việt Nam Oracle database từ phiên bản 11g có thể xài trang nhớ huge page để tăng hiệu suất hoạt động. Để cấu hình Oracle datase 21c xài huge page thì phải cấp phát số trang nhớ huge page ở cấp độ hệ điều hành sau đó cấu hình để Oracle tự …

Cấu hình Oracle database 21c xài huge page tự động 100% Read More »