Oracle Database Automation Lab – Cài Oracle Database 21c tự động 100%

Cài Oracle Database 21c mất khá nhiều thời gian và các bước thực hiện. Lập trình bash shell thực chiến giúp bạn cài oracle database 21c tự động 100%. Để tăng kĩ năng lập trình thực chiến và kĩ năng sử dụng công cụ tự động Vagrant làm Infrastructure As Code chúng tôi tặng bạn …

Oracle Database Automation Lab – Cài Oracle Database 21c tự động 100% Read More »