sfoccount lấy cảm hứng từ sloccount

Lá lốt – Hình minh họa sfoccount is source files of code count. sfoccount dùng để đếm tổng số file của từng ngôn ngữ lập trình rồi tính tỉ lệ của chúng trong tổng số file của các ngôn ngữ lập trình. sfoccount viết bằng bash shell trên Linux. sfoccount lấy cảm hứng từ sloccount …

sfoccount lấy cảm hứng từ sloccount Read More »