web control panel

Bài tập lập trình Linux bằng Bash shell

Làng tre Phú An Bình Dương – Hình minh họa Về lý thuyết và thực tế, bất cứ công cụ, chương trình nào cũng đều có thể cải tiến mã nguồn (source code) để nâng cấp, lên đời, thêm chức năng mới, sửa lỗi đang có của chúng. Bài tập lập trình Linux bằng Bash …

Bài tập lập trình Linux bằng Bash shell Read More »

Cài Webmin nhìn từ bash script setup-repos.sh

Các nguyên liệu nấu phở – Hình minh họa Webmin là trang web để quản lí Linux server nên người ta phân loại webmin là web control panel. Webmin được viết chủ yếu bằng ngôn ngữ lập trình Perl từ năm 1997. Ngày xưa để cài webmin bạn phải gõ từng lệnh Linux bằng tay …

Cài Webmin nhìn từ bash script setup-repos.sh Read More »