Linux file permissions kết hợp lập trình Bash shell thực chiến để thực hành

Linux file permissions là quyền truy cập vào các thư mục và file để đọc, ghi và chạy file áp dụng cho các người dùng (user) đang có trên hệ điều hành Linux. Trên Linux tất cả mọi thứ đều là file nên thư mục cũng là 1 file nhưng là file đặc biệt, file …

Linux file permissions kết hợp lập trình Bash shell thực chiến để thực hành Read More »