PostgreSQL Database

PosgreSQL giám sát hoạt động của Linux bằng PosgreSQL extension system_stats

Từ PostgreSQL database có thể giám sát được hoạt động của hệ thống Linux nhờ PostgreSQL extension tên là system_stats. system_stats được EnterpriseDB viết ra và cho mọi người xài miễn phí. EnterpriseDB là công ty đứng sau PostgreSQL database, trả lương cho các kĩ sư phần mềm (software engineer) viết ra PostgreSQL miễn phí …

PosgreSQL giám sát hoạt động của Linux bằng PosgreSQL extension system_stats Read More »

PostgreSQL Container Image do Red Hat đóng gói và Docker đóng gói – Bạn chọn cái nào?

PostgreSQL là cơ sở dữ liệu quan hệ thường nhanh nhảu ra mắt phiên bản mới với các tính năng SQL mới mà các RDBMS khác phải ghen tị. PostgresSQL 16 là phiên bản mới nhất hiện nay được hỗ trợ trong 5 năm tới 11/2028 mới hết vòng đời phát triển. PostgreSQL thường được …

PostgreSQL Container Image do Red Hat đóng gói và Docker đóng gói – Bạn chọn cái nào? Read More »