SSD NVMe

TBW hay Total Bytes Written của ổ cứng SSD NVMe là yếu tố làm tăng tiền khóa học lập trình Linux chuyên sâu của chúng tôi

Mũi tên thành Cổ Loa đời vua An Dương Dương nước Việt cổ khoảng 2300 năm trước. Để các buổi học của lớp lập trình Linux thực chiến chạy nhanh, nói được nhiều thứ trong thời gian ngắn chúng tôi đã mua ổ cứng SSD NVMe để đạt tốc độ đọc, ghi dữ liệu nhanh …

TBW hay Total Bytes Written của ổ cứng SSD NVMe là yếu tố làm tăng tiền khóa học lập trình Linux chuyên sâu của chúng tôi Read More »

Đĩa cứng SSD NVMe mắc tiền ở chỗ nào?

Nỏ thần thành Cổ Loa thời vua An Dương Vương nước Âu Lạc – Việt Nam Thiết bị NVMe hay NVM Express là chip nhớ dạng flash gắn vào cổng PCIe của máy tính. Đĩa cứng máy tính để lưu trữ dữ liệu cố định bây giờ phần lớn đã chuyển sang dạng SSD chạy …

Đĩa cứng SSD NVMe mắc tiền ở chỗ nào? Read More »