Container image

PostgreSQL Container Image do Red Hat đóng gói và Docker đóng gói – Bạn chọn cái nào?

PostgreSQL là cơ sở dữ liệu quan hệ thường nhanh nhảu ra mắt phiên bản mới với các tính năng SQL mới mà các RDBMS khác phải ghen tị. PostgresSQL 16 là phiên bản mới nhất hiện nay được hỗ trợ trong 5 năm tới 11/2028 mới hết vòng đời phát triển. PostgreSQL thường được …

PostgreSQL Container Image do Red Hat đóng gói và Docker đóng gói – Bạn chọn cái nào? Read More »

How does Docker work hay Docker hoạt động như thế nào?

Docker hoạt động như thế nào? Docker đóng gói các phần mềm, ứng dụng thành dạng container có nhiều thuận tiện hơn so với trước đây là đóng gói bằng rpm trên dòng Red Hat và deb trên dòng Debian hay apk trên Alpine Linux. Chú ý cách đóng gói bằng rpm, deb, apk vẫn …

How does Docker work hay Docker hoạt động như thế nào? Read More »