hieunguyen2025

Oracle database 21c được đóng gói thành mấy dạng?

Oracle database 21c được đóng gói thành 3 dạng Oracle database 21c dạng RPM để cài đặt và chạy trực tiếp trên các dòng Linux như SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux… Oracle database 21c dạng Container image để chạy trên môi trường do Docker, Podman, Docker Swarm, Nomad, K8S… quản …

Oracle database 21c được đóng gói thành mấy dạng? Read More »

oraenv để làm gì trong Oracle database

oraenv dùng để gán giá trị cho các biến ORACLE_BASE ORACLE_HOME ORACLE_SID để móc vào Oracle database. Khi làm việc với Oracle database dù là 11g hay 12c, 18c, 19c, 21c bạn đã từng gặp lỗi này ORA-12162: TNS:net service name is incorrectly specified SP2-0157: unable to CONNECT to ORACLE after 3 attempts, exiting SQL*Plus …

oraenv để làm gì trong Oracle database Read More »

Tăng lượt truy cập website bằng cách quảng cáo trên facebook

Ban đầu chúng tôi không muốn chạy quảng cáo trên facebook để giới thiệu các khóa học lập trình thực chiến chuyên sâu của mình và chỉ muốn hữu xạ tự nhiên hương mà thôi. Tuy nhiên có 1 thực tế là hầu hết các tổ chức, cá nhân làm giáo dục trong nước và …

Tăng lượt truy cập website bằng cách quảng cáo trên facebook Read More »

Cấu hình Oracle database 21c xài huge page tự động 100%

Đèo Cù Mông Việt Nam Oracle database từ phiên bản 11g có thể xài trang nhớ huge page để tăng hiệu suất hoạt động. Để cấu hình Oracle datase 21c xài huge page thì phải cấp phát số trang nhớ huge page ở cấp độ hệ điều hành sau đó cấu hình để Oracle tự …

Cấu hình Oracle database 21c xài huge page tự động 100% Read More »

Oracle dabase 21c cấu hình Huge page bị lỗi memlock vì đâu nên nỗi?

Khi viết Bash script cấu hình Oracle database 21c xài Huge page trên Linux chạy tự động 100% chúng tôi gặp lỗi sau: User oracle khi đăng nhập vào môi trường GNOME trên Red Hat Enterprise Linux 8 và các bản ăn theo như AlmaLinux 8, Rocky Linux 8, Oracle Linux 8… không nhận được …

Oracle dabase 21c cấu hình Huge page bị lỗi memlock vì đâu nên nỗi? Read More »

Học để 1 ngày nào đó bạn mở công ty riêng chứ không chỉ để xin việc

Học để 1 ngày nào đó bạn mở công ty riêng chứ không chỉ để xin việc – Nguyễn Trung Hiếu – DevSecOps.Edu.VN. Khi có kiến thức công nghệ thông tin chuyên sâu bạn sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn công việc dù làm công hay làm chủ. Tiền công hay lương tháng là …

Học để 1 ngày nào đó bạn mở công ty riêng chứ không chỉ để xin việc Read More »

SQL Developer có Data Guard để coi

SQL Developer là công cụ Oracle database client được Oracle phát triển để giúp các Database developer và Database Administrator có 1 cuộc sống thoải mái hơn. SQL developer là 1 môi trường phát triển tích hợp (IDE – Integrated Development Environment) móc vào Oracle database ở dạng Winform chứ không phải ứng dụng Web. …

SQL Developer có Data Guard để coi Read More »

kubeadm có được Kubespray xài khi cài Kubernetes Cluster hem?

kubeadm là công cụ để khởi tạo Kubernetes cluster và cấu hình các master node, worker node tham gia vào Kubernetes cluster. Kubespray có xài kubeadm để cài K8S Cluster từ đầu tới đũa. Còn DevSecOps.Edu.VN thì có bài LAB build K8S Cluster tự động 100% từ A tới Á. Quá trình cài Kubernetes cluster …

kubeadm có được Kubespray xài khi cài Kubernetes Cluster hem? Read More »

INS-08101 supportedOSCheck Oracle database 21c có cài được trên AlmaLinux 9 hem?

Oracle database 21c chỉ hỗ trợ cài trên dòng RHEL 7 8, Oracle Linux 7 8, SUSE Linux Enterprise Server 15. Nếu bạn thử cài Oracle 21c trên dòng RHEL 9 như AlmaLinux 9 hay Rocky Linux 9 sẽ báo lỗi như hình dưới Nếu bạn vẫn muốn bỏ qua lỗi [INS-08101] Unexpected error while …

INS-08101 supportedOSCheck Oracle database 21c có cài được trên AlmaLinux 9 hem? Read More »

Build Kubernetes cluster bằng Kubespray trên Ubuntu Server và Rocky Linux có gì khác nhau?

Kubespray là 1 công cụ viết bằng Ansible automation để build k8s cluster tự động. Kubespray ra đời cũng là động lực để thúc đẩy Ansible automation trở nên thực chiến hơn. Quá trình viết ra Kubespray để cài đặt Kubernetes cluster có thể phát sinh nhiều vấn đề, nhiều chức năng mà Ansible chưa …

Build Kubernetes cluster bằng Kubespray trên Ubuntu Server và Rocky Linux có gì khác nhau? Read More »