Password cracking

Lập trình dò mật khẩu bằng thuật toán yescrypt trên Ubuntu Server 22.04 trở đi

yescrypt là thuật toán băm mật khẩu thế hệ mới, có nhiều ưu điểm hơn SHA512. Thuật toán yescrypt đã được Ubuntu 22.04 trở đi chọn làm mặc định khi băm mật khẩu. Để mở rộng công việc không chỉ quanh đi quẩn lại chỉ có cài đặt, cấu hình, quản trị, chúng tôi chuyển …

Lập trình dò mật khẩu bằng thuật toán yescrypt trên Ubuntu Server 22.04 trở đi Read More »

Chương trình dò mật khẩu trên Linux bằng thuật toán SHA512 hay là root password cracking tool by sha512 algorithm

Khi nói đến dò mật khẩu trên Linux nhiều người sẽ nghĩ xài các công cụ password cracking như John the Ripper, hydra, Hashcat chạy trên Kali Linux. Trong khóa học DevSecOps thực chiến – Ansible Automation platform thực chiến – Lập trình Bash shell thực chiến chúng tôi có viết ra chương trình dò mật …

Chương trình dò mật khẩu trên Linux bằng thuật toán SHA512 hay là root password cracking tool by sha512 algorithm Read More »

Hashcat dò mật khẩu mã hóa bằng thuật toán băm yescrypt có được hem?

Hashcat là công cụ dò mật khẩu được xài phổ biến trong lĩnh vực an toàn thông tin. Hash có thể dò mật khẩu của hệ điều hành Windows, Unix, Linux, macOS… Các thuật toán băm mật khẩu như MD5, SHA256, SHA512, SHA3-512, bcrypt, scrypt… ở dạng thô đều được hashcat hỗ trợ ráo trọi. …

Hashcat dò mật khẩu mã hóa bằng thuật toán băm yescrypt có được hem? Read More »

Thuật toán băm mật khẩu yescrypt cũng có rounds như sha512 rounds

Cây xả được băm ra để cho vào đồ ăn làm gia vị. Gà kho sả ớt nghệ – Món ăn quen thuộc của người Việt Nam. Để học an toàn thông tin thực chiến bạn hãy mua khóa học Ansible LAB 01 – Ansible triển khai ứng dụng tự động 100% để học và …

Thuật toán băm mật khẩu yescrypt cũng có rounds như sha512 rounds Read More »

Băm mật khẩu bằng thuật toán SHA512 có thêm số round để làm gì?

Bài này làm rõ hơn về thuật toán SHA512 để các bạn lớp lập trình thực chiến cho DevOps code thêm chương trình check_root_password. Cháo thịt bằm và khoa học máy tính Hệ điều hành Linux chứng thực người dùng, mật khẩu bằng cơ chế PAM. Trong file cấu hình của PAM có thể khai …

Băm mật khẩu bằng thuật toán SHA512 có thêm số round để làm gì? Read More »

Học an toàn thông tin thực chiến và lập trình thực chiến

Để tăng tính hấp dẫn cho khóa học DevOps thực chiến – Ansible automation platform thực chiến và cũng để chứng minh cho việc khi bạn hiểu sâu, hiểu rõ nhiều thứ bạn mới lập trình được nhiều thứ, không thiếu ngôn ngữ lập trình, thư viện lập trình, framework lập trình cho bạn làm, …

Học an toàn thông tin thực chiến và lập trình thực chiến Read More »