Oracle Solaris 11 băm mật khẩu bằng thuật toán gì?

Hệ mặt trời với các hành tinh quay quanh. Do mặt trời có khối lượng rất lớn nên nó hút các hành tinh khác ở gần nó, bay xung quanh nó theo 1 quĩ đạo nào đó chứ không có văng ra xa. Sức hút thì mấy ô vật lí gọi bằng 1 cái tên …

Oracle Solaris 11 băm mật khẩu bằng thuật toán gì? Read More »