Uncategorized

Công nghệ lõi Linux nhìn từ việc Linux kernel module được nén lại ở đâu?

Có tùy chọn nén các Loadable Kernel Module (LKM) lại trong Linux kernel, mời bạn đọc bài tech này sẽ rõ. Linux kernel module được nén kiểu gì khi biên dịch nhân Linux? Tuy nhiên khi khảo sát trên dòng Red Hat Enterprise Linux thì họ không chọn chức năng này khi biên dịch Linux …

Công nghệ lõi Linux nhìn từ việc Linux kernel module được nén lại ở đâu? Read More »

So sánh hệ điều hành FreeBSD và hệ điều hành Linux

So sánh hệ điều hành FreeBSD và hệ điều hành Linux từ các thành phần cốt lõi của chúng sẽ giúp các bạn học Công nghệ Thông tin có kiến thức nền tảng tốt hơn. Linux firewall gồm có iptables, nftables, firewalld… Linux firewall gồm có PF (Packet Filter), IPFW,  IPF, Blacklistd Công nghệ ảo …

So sánh hệ điều hành FreeBSD và hệ điều hành Linux Read More »

Linux kernel man page trên Rocky Linux 9 và Ubuntu 22.04 khác gì nhau?

Linux kernel có khá nhiều tài liệu hướng dẫn được viết thành man page được tập kết ở link sau https://www.kernel.org/doc/man-pages/ Linux kernel man page trên Rocky Linux 9 được đóng thành gói tên là man-pages. Linux kernel man page trên Ubuntu Server 22.04 được đóng thành gói tên là manpages.