Thuật toán băm mật khẩu

DragonFly BSD xài thuật toán gì để băm mật khẩu ?

DragonFly BSD 6.4.0 xài thuật toán SHA512 để băm mật khẩu. Ở điểm này thì DragonFly BSD 6 và FreeBSD 14 giống nhau đều băm mật khẩu bằng thuật toán SHA512. Băm mật khẩu bằng thuật toán SHA512 được qui định trong /etc/login.conf của DragonFly BSD 6.4.0.

NetBSD 10 xài thuật toán băm mật khẩu argon2id chứ hổng phải bcrypt hay yescrypt hay sha512 nhen

Gỏi xoài cá cơm khô chua ngọt – Hình ảnh lấy từ mạng Internet. Băm mật khẩu trên NetBSD khác FreeBSD và OpenBSD. NetBSD 10 xài thuật toán băm mật khẩu argon2id để trong /etc/master.passwd. Nói chung họ nhà BSD như FreeBSD, OpenDSB hay NetBSD thì chuỗi băm mật khẩu sẽ để trong /etc/master.passwd còn …

NetBSD 10 xài thuật toán băm mật khẩu argon2id chứ hổng phải bcrypt hay yescrypt hay sha512 nhen Read More »

OpenBSD băm mật khẩu bằng thuật toán bcrypt hay yescrypt hay SHA512?

OpenBSD 7.5 băm mật khẩu bằng thuật toán Bcrypt. Theo qui định của hàm crypt trong thư viện lập trình C thì 2b là kiểu băm mật khẩu của Bcrypt. Tạo user bằng lệnh adduser để coi thuật toán băm mật khẩu là gì trên OpenBSD. Coi lại trong /etc/master.passwd thì thấy có user hieukhin …

OpenBSD băm mật khẩu bằng thuật toán bcrypt hay yescrypt hay SHA512? Read More »

Oracle Solaris 11 băm mật khẩu bằng thuật toán gì?

Hệ mặt trời với các hành tinh quay quanh. Do mặt trời có khối lượng rất lớn nên nó hút các hành tinh khác ở gần nó, bay xung quanh nó theo 1 quĩ đạo nào đó chứ không có văng ra xa. Sức hút thì mấy ô vật lí gọi bằng 1 cái tên …

Oracle Solaris 11 băm mật khẩu bằng thuật toán gì? Read More »