Ngôn ngữ lập trình Perl có cần để biên dịch Linux kernel hem?

Linux kernel được viết chủ yếu bằng ngôn ngữ lập trình C và 1 ít bằng ngôn ngữ lập trình Aseembly để can thiệp trực tiếp vào CPU, các ngôn ngữ lập trình khác chỉ có vai trò phụ như trang điểm phấn son, má hồng cho người đẹp mà thôi. Ngôn ngữ lập trình …

Ngôn ngữ lập trình Perl có cần để biên dịch Linux kernel hem? Read More »