Rainbow table của ophcrack nặng bao nhiêu GB?

Ophcrack là công cụ dò mật khẩu miễn phí trên Windows dựa vào bảng cầu vồng, Tây gọi là rainbow table. Ophcrack có cả giao diện đồ họa viết bằng Qt5 thay cho Qwt, mã nguồn được để trên Gitlab.