Lập trình dò mật khẩu bằng thuật toán yescrypt trên Ubuntu Server 22.04 trở đi

yescrypt là thuật toán băm mật khẩu thế hệ mới, có nhiều ưu điểm hơn SHA512. Thuật toán yescrypt đã được Ubuntu 22.04 trở đi chọn làm mặc định khi băm mật khẩu. Để mở rộng công việc không chỉ quanh đi quẩn lại chỉ có cài đặt, cấu hình, quản trị, chúng tôi chuyển …

Lập trình dò mật khẩu bằng thuật toán yescrypt trên Ubuntu Server 22.04 trở đi Read More »