Cài VMware Tools trên FreeBSD bằng cách nào?

Có người nói đằng sau sự thành công của 1 dự án là các tổ hợp phím Ctrl + F, Ctrl + C, Ctrl + V và nghe nói đây là bí quyết làm công nghệ thông tin của nhiều cá nhân ở nhiều công ty.

Khi cài máy ảo FreeBSD trên VMware Workstation xong bạn cần cài thêm VMware Tools vào hệ điều hành FreeBSD để copy file, thư mục hay copy chữ nghĩa từ máy ảo sang máy host và ngược lại 1 cách dễ dàng.

Trên VMware Workstation dễ dàng cài VMware tools bằng cách nhấn chuột phải lên máy ảo chọn Install VMware Tools… như hình dưới

Nhưng rất tiếc ở thời điểm hiện tại VMware Workstation đã không còn chạy được bằng cách này, bạn sẽ thấy báo lỗi như sau:

Perl script-based VMware Tools installation for FreeBSD has been discontinued. 
FreeBSD systems are supported only through the open-vm-tools packages directly available from FreeBSD package repositories.

Bi giờ bạn phải chui vào máy ảo FreeBSD gõ lệnh pkg install open-vm-tools để cài VMware tools như hình dưới

# pkg install open-vm-tools
Updating GhostBSD repository catalogue...
GhostBSD repository is up to date.
All repositories are up to date.
The following 4 package(s) will be affected (of 0 checked):

New packages to be INSTALLED:
	gdk-pixbuf-xlib: 2.40.2_1
	libdnet: 1.13_5
	libpfctl: 0.11
	open-vm-tools: 12.4.0,2

Number of packages to be installed: 4

The process will require 7 MiB more space.
2 MiB to be downloaded.

Proceed with this action? [y/N]: y
[1/4] Fetching libdnet-1.13_5.pkg: 100%  75 KiB 76.6kB/s  00:01  
[2/4] Fetching gdk-pixbuf-xlib-2.40.2_1.pkg: 100%  51 KiB 52.6kB/s  00:01  
[3/4] Fetching libpfctl-0.11.pkg: 100%  16 KiB 16.3kB/s  00:01  
[4/4] Fetching open-vm-tools-12.4.0,2.pkg: 100%  2 MiB  1.8MB/s  00:01  
Checking integrity... done (0 conflicting)
[1/4] Installing libpfctl-0.11...
[1/4] Extracting libpfctl-0.11: 100%
[2/4] Installing libdnet-1.13_5...
[2/4] Extracting libdnet-1.13_5: 100%
[3/4] Installing gdk-pixbuf-xlib-2.40.2_1...
[3/4] Extracting gdk-pixbuf-xlib-2.40.2_1: 100%
[4/4] Installing open-vm-tools-12.4.0,2...
[4/4] Extracting open-vm-tools-12.4.0,2: 100%

Vậy là xong bạn đã tạo ra được 1 thứ cực kì quan trọng để 1 dự án công nghệ thông tin thành công mỹ mãn.

Nếu bạn thực hiện lại thao tác nhấn chuột phải lên máy ảo để cài VMware Tools thì sẽ thấy chữ Reinstall VMware Tools… như hình dưới